FÆRRE KRISTNE: – Det har knapt
...
FÆRRE KRISTNE: – Det har knapt vært færre kristne i Jerusalem siden pinsedagen for snart 2.000 år siden, sier Jens Olav Mæland, som nå vil ha boikott av Israel. Foto: Ove Eikje
Mæland vil ha boikott av Israel
Del
Tidligere prest og misjonsskolelærer Jens Olav Mæland oppfordrer til boikott av Israel.
- Vi må gå fra ord til handling for å få Israel til å forstå sitt beste, sier Mæland til Vårt Land.

Han er en av deltagerne under Kirkeuka for fred i Palestina og Israel, som startet lørdag og varer fram til torsdag. Arrangører er Kirkens Nødhjelp, Mellomkirkelig råd, Norges Kristne Råd, KFUK-KFUM Global, stiftelsen Karibu, Sabeels venner i Norge, Norske Kirkeakademier, Vennenes Samfunn Kvekerne og Den ortodokse kirke i Norge/Hellig Nicolai menighet.

Til grunn for kirkeuken ligger det såkalte Kairos-dokumentet «Et sannhetens øyeblikk», som ble lansert av palestinske kirkeledere i fjor høst.- Omsorg for IsraelMæland representerer Sabeels venner i Norge, og skal tale om et Jerusalem som er i ferd med å bli tømt for kristne.

- Det har knapt vært færre kristne i byen siden pinsedagen for snart 2.000 år siden. Kristne i regionen er i en ytterst kritisk situasjon, og «Et sannhetens øyeblikk» er et nødskrift, sier Mæland.

Dokumentet tar til orde for boikott av israelske varer og tjenester med direkte tilknytning til de jødiske bosetningene i såkalte palestina-arabiske områder.

Mæland sier til Vårt Land at det «ikke ligger et fnugg av hat mot Israel» i den begrensede boikotten som han og andre kirkeledere nå oppfordrer til.

- Snarere er det uttrykk for omsorg for Israel. Men det er ikke nok med bare ord lenger. I begrenset grad må vi våge noen handlingsalternativer for å få landets ledende politikere til å forstå hva som også er til deres eget beste. Det eneste håp for den jødiske staten er at den etterlever grunnleggende moralske prinsipper og menneskerettsprinsipper. Bare slik kan jøder og palestinere ha en framtid i fred og forsoning. Det som skjer nå, er ødeleggende for begge parter, sier Jens Olav Mæland.Går imot MælandRedaktør Espen Ottosen beklager på lederplass i siste Utsyn at Mæland og andre støtter boikott av Israel.

«Boikott er et maktmiddel som kan vurderes ulikt når det gjelder tjenlighet, og kirkeledere beveger seg langt unna sin åndelige veiledningsoppgave når de kommer med slike politiske utspill. Dessuten er det selvmotsigende bare å ramme Israel når en rekke arabiske naboland systematisk bryter menneskerettighetene. Iran, Saudi-Arabia, Jemen, Irak og Jordan er alle på listen til organisasjonen pne Dører over de femti landene i verden der det er vanskeligst å leve som en kristen», skriver Ottosen.

«Det meste problematiske med «Et sannhetens øyeblikk» er påstanden om at «røttene til terrorismen ligger i (...) okkupasjonens ondskap». Med andre ord påstår de palestienske kirkelederne at terroren blir borte hvis okkupasjonen avsluttes. Det er skremmende naivt», legger Espen Ottosen til.

Han viser videre til at dokumentet taler med to tunger. På den ene siden oppfordres det til ikke-voldelige virkemidler, på den annen side tales det diffust om «lovlig palestinsk motstand» i forbindelse med henvisning til «væpnet motstand».