Arkivfotoet viser biskopene Ol
...
Arkivfotoet viser biskopene Olav Skjevesland (t.h.) og biskop Per Oskar Kjølaas på pressekonferansen etter bispemøtet i Oslo i mars. Foto: Arkivfoto: Scanpix
Bispemøtet tillater at proster overtar tilsyn
Del
Bispemøtet går inn for at en prost kan overta biskopens tilsynsansvar dersom dette anses som tjenlig.
I et vedtak fra bispemøtet, som ble avsluttet tirsdag, ønsker biskopene å komme de prestene i møte som ikke vil stå under tilsyn av biskoper som sier ja til at homofile i partnerskap kan ha vigslede stillinger.
- Bispemøtet tar på alvor at enkelte prester og andre vigslede medarbeidere finner det vanskelig å stå under tilsyn av biskop som har åpnet for at homofile i partnerskap kan gjøre tjeneste i vigslede stillinger. Bispemøtet vil gi uttrykk for vilje til å imøtekomme disse så langt som mulig innenfor gjeldende kirkerettslige rammer.Løsningen må avklares lokalt mellom biskop og medarbeider, heter det i vedtaket.


Nei til egen biskopBispemøtet sier nok en gang nei til forslaget om å opprette en tolvte biskop som skal ha tilsyn med de prestene som sier nei til tilsyn av sin egen biskop.


Biskopene fastholder at tilsynsansvaret er lagt til de elleve regionale tjenestegjørende biskopene og at alle prester og kirkelig tilsatte står under tilsyn av sin respektive biskop.


Ekteskapsloven


I et annet vedtak slår biskopene fast at borgerlig ekteskapsinngåelse i kirkehuset ikke er i samsvar med regler for bruk av kirken.


Det understrekes at den gjeldende liturgi for ekteskapsinngåelse og forbønn for borgerlig inngått ekteskap forutsetter at ekteskap inngås mellom mann og kvinne.


- Forbønn for personer som har inngått likekjønnet ekteskap kan skje på grunnlag av den enkelte prests pastorale skjønn og ansvar, heter det.


Men biskopene sier samtidig at slike forbønnshandlinger ikke må fremstå som en ny liturgisk ordning, eller ha vigselslignende karakter. (©NTB)