Betydelig økning av antisemittismen i 2013
Del
Det skjedde en alvorlig forverring av den antijødiske atmosfæren i 2013, og antisemittisme preger ytterkantene både på venstre og høyresiden. Det viser den årlige rapporten om antisemittismen for fjoråret.

Rapporten som er utarbeidet av Kantor-senteret for studier av antisemittisme og rasisme  i vår tid ved Universitetet i Tel Aviv i samarbeid med Den europeiske jødiske kongressen, viser at frykten blant jøder i verden både individuelt og som gruppe øker både i intensitet og i antall overgrep.

Både språklig og voldelig er det blitt verre, og trusler og trakasseringer  økte i 2013.

Oversikten viser at de fleste jøder som har opplevd antisemittiske angrep enten verbalt eller fysisk, ikke rapporterer hendelsen.

Derfor er situasjonen verre enn det som meldes inn av jødiske organisasjoner og grupper som overvåker forholdene.

554 voldsepisoder

Rapporten melder om 554 voldelige antisemittiske angrep i 2013 med eller uten våpenbruk, ildpåsetting, vandalisme eller direkte trusler mot jødiske personer eller institusjoner som synagoger, forsamlingssenter, skoler, gravplasser, monumenter og mot private eiendommer.

25 ganger ble det brukt våpen under angrepet, mens 98 overgrep skjedde uten våpenbruk.

Direkte trusler forekom 98 ganger, 333 tilfeller av vandalisme er registrert sammen med 9 ildspåsettelser. 

Flest overgrep skjedde i Frankrike med 116 tilfeller. I Polen, USA og Australia gikk tallet på voldelige overgrep ned, mens tallet stiger i Storbritannia, Kanada og Tyskland. Tallet på voldsepisoder er også større for tiåret 2004-2014 enn tiåret før.

Svekket sikkerhet

En omfattende undersøkelse foretatt av EUs Fundamental Rights Agency i november 2013 blant 6.000 jøder i åtte europeiske land, viser at folks sikkerhet og almenne trygghetsfølelse er svekket i land som Ungarn, Frankrike og Belgia, fulgt av Sverige, Italia, Tyskland, Storbritannia og Latvia.

I Ungarn pekes det på ekstreme høyrekrefter som årsak til trusselen, mens folk i Italia viser til venstresiden. I Frankrike og Belgia får radikale muslimer skylden.

Store sprik

Rapporten konkluderer med at det er stor avstand mellom den offisielle politikken i de fleste vestlige land som aktivt minnes Holocaust og fordømmer alle former for antisemittisme og vedtaar lover mot antisemittisme, og den folkelige meningen i slike land som kommer til uttrykk i debatter om kosherslakting og omskjæring eller når jødiske eiendeler tatt av nazistene blir et nasjonalt tema.

Et betydelig antall politikere og andre ledere ble tvunget til å gå av eller valgte å gjøre det selv i 2013.

Ligger latent

Rapporten hevder at framveksten av høgreskstreme partier eller den økonomiske krisen som startet allerde i 2008, ikke kan være årsak til økningen i antisemittismen.

Det har heller ikke vært noen storstilte militære konflikter mellom Israel og araberstater i 2013, eller noen angrep på linje med det som skjedde i Toulouse i mars 2012 som førte til en bølge av voldsepisoder. 

Rapporten konkluderer med at antisemittismen ikke er avhengig av ytre hendelser.

- Det vi er vitne til i 2013, er klassisk latent antisemittisme per se, heter det i rapporten.

Dagen

israel,radikale muslimer,john solsvik,rapport,tel aviv,overgrep,politikk,utenriks,antisemittisme,jøder,samfunn