2010: Daværende utenriksminist
...
2010: Daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre fikk omvisning ved Det mosaiske trossamfunn i Oslo. Besøket ble ledet av daværende forstander Anne Sender og styremedlem Ervin Kohn. Foto: Thomas Winje Øijord / NTB Scanpix
Anne Sender tildelt Fritt Ords Pris for 2014
Del
Anne Sender får Fritt Ords Pris 2014 for å ha løftet frem den jødiske minoritetens historie i Norge og for i en årrekke å ha arbeidet mot antisemittiske holdninger.

- Som jøde har Anne Sener selvstendig og modig satt et kritisk søkelys på den politikken som føres av israelske og palestinske ledere i konfliktområdet, ikke minst etter egne observasjoner av levekår på Vestbredden, skriver styret i Fritt Ord i sin begrunnelse. 

Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse.

Prisbeløpet er på kr 400 000. Anne Sender vil også få Fritt Ord-statuetten, signert Nils Aas.

Prisutdelingen skjer 8. mai, i Operaen i Oslo.

I boken Vår jødiske reise, som ble publisert i 2013, redegjør Anne Sender blant annet for sine holdningsendringer i forbindelse med den israelske politikken på flere områder. Her understreker hun behovet for «å se med begge øyne».

Sender har blitt utsatt for kraftig kritikk, men har svart med en insistering på dialog og en søken etter rettferdighet.

Fritt Ord

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som særlig arbeider for å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt.

Stiftelsens styre består av Georg Fr. Rieber-Mohn (styreleder), Grete Brochmann (nestleder), Christian Bjelland, Liv Bliksrud, Alexandra Bech Gjørv, Guri Hjeltnes, Frank Rossavik og Sigrun Slapgard.