Abonnement
Del
Velkommen til Dagens abonnementsservice!

Be­still abon­ne­ment på Dagen her

Logg inn på Min Side her

 

Vi er all­tid klar til å hjel­pe deg med ditt abon­ne­ment.

Vårt ser­vice­kon­tor er be­tjent mel­lom kl 10:00 og 15:00 på hver­da­ger (ikke lør­dag). 

Tlf: 55 55 97 00

Faks: 55 55 97 40

E-post: abon­ne­men­t@dagen.no

Ute­blitt avis?

Har avi­sen ute­blitt kan du nå sende SMS med kode­ord AVIS til num­mer 2229 for å få re­gist­ret dette.

 

Les mer om re­dak­sjo­nen  

Les mer om an­non­se­ring på Dagen.no

Sett inn en hil­sen i avi­sen her