Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Spør Ham
Del
Spørsmålet er viktig. For Jesus trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

To menn er på vei hjem til Emmaus. En tredje slår følge med dem, men de merker ikke at det er Jesus.

De snakker med denne mannen om alt det voldsomme som nettopp har skjedd da Jesus ble korsfestet og døde, og om ryktene om Hans oppstandelse.

De kommer fram til byen, og ber mannen om å bli med dem inn. Jesus blir med, og først da, når Han ber over maten, forstår de hvem Han er.

Det kan være slik. Han går sammen med deg uten at du forstår hvem Han er. Du snakker om noe som har hendt, du er i sorg og fortvilelse. Eller du er forvirret over gode rykter, kanskje om Jesus. Men så blir det kveld, og det er rart med det. Du ber Ham som du ikke trodde var der om å bli med deg inn.

Slik er det ofte med oss og Gud. Vi tror ikke at Han egentlig er der, i alle fall ikke at det er Jesus. Men så mørkner det, og da spør vi Ham likevel. Om Han kan bli, Han som har gått med oss hele tiden. Spørsmålet er viktig. For Han trenger seg ikke på. Men Han kommer gjerne om vi spør.

De to på vei til Emmaus kjente Jesus fra før. Men om du ikke gjør det, kan det hende du også til slutt kjenner Ham igjen. Hvorfor?

Fordi du er skapt til Ham. Og grunnen til at du ba Ham inn, er at Han allerede snakket med deg på veien. Les gjerne Lukas 24.

Gårsdagens andakt: