Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Streng far?
Del
Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Mange har opplevd at når en far er streng, skjer det uten kjærlighet. Når det står i Bibelen at Gud er hellig og rettferdig, blir det vanskelig. Det kan ha vært vanskelig for hele generasjoner kristne.

Andre har opplevd at en kjærlig far ikke er tydelig, så utydelig at det til slutt ikke ble kjærlighet. Når det står i Bibelen at Gud er kjærlighet, blir han veik og svikefull.

For å bøte på dette, forkynnes det at Gud er nokså hellig, ganske hellig, og ganske glad i oss, ganske streng og litt kjærlig. Men dette duger ikke når det virkelig gjelder. Og vi får behov for sikkerhetsavstand til Gud.

Slik går vi glipp av selve evangeliet. Gud er helt hellig, helt ren. Men hans dypeste natur er kjærlighet. Derfor valgte han å ta hele regningen for oss, ved å sende sin egen sønn i vårt sted. Den som tror er fullstendig dekket i nåde. Vi kan komme nær uten frykt. Men fremdeles er Han tydelig, troen innebærer å vende oss fra det som ikke er godt.

At Gud er både hellig og nådig, kan være vanskelig å forstå for mange. Fordi hjertet lærte noe annet. Men husk da at evangeliet ikke er et mattestykke. Det handler om en hel far du kan bli kjent med. Brutte bilder av far kan byttes ut, i Hans gode nærvær, i den gode samtalen, og ved Jesu kors.

Her finner du flere andakter