Foto: Gorm Kallestad / NTB sca
...
Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Lysformidlere
Del
«Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!» Matt. 5,15–16.

Frelsen forplikter på den måten at alle som har fått del i himmellyset, må la lyset skinne for alle i huset. Det er vårt kall. Alle som vi møter på vår vei må få se og oppleve Guds levende lys. Og det må plasseres slik at alle kan se det. Vi må ikke gjemme oss bort.

Han er Guds lys som etter Guds vilje skal nå ut til jordens ytterste ender, og som skal opplyse hvert menneskehjerte som kommer til ham i tro og tillit. Gud har gitt menneskeheten en ny basis, en fast klippegrunn å bygge livet på.

Alle lys må ha påfyll. Ingen av oss er selvlysende. Vi er avhengige av Guds nåde og kraft hver dag. «For Gud, som sa: ‹Lys skal stråle fram fra mørket›, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram.» 2. Kor. 4,6.

«Tenn meg, Jesus, la meg være hver en dag et lys for deg. Alltid leve deg til ære. Led meg du på all min vei. – Gjør meg villig, varm og våken, kjære Jesus, led meg frem. Gjør meg til et lys i tåken, som kan lede andre hjem.» Petra F. Larsen.

Her finner du flere andakter