Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Kristus døde på Golgata for at vi skulle få leve
Del
«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kolosserne 2,14)

Kanskje noen har hørt denne historien. Den handler om en ung romer som ble dømt til døden, fordi han hadde gjort seg skyldig i forræderi. Vi plukker igjen fra den lille boken vi har sitert fra de siste dagene.

«Da dommen til den unge romeren ble forkynt, stod en eldre bror av ham opp. Denne hadde kjempet med i mange kriger for sitt land, og hadde i denne strid mistet begge sine armer. Nå stilte han seg fram for dommerne, holdt fram sine to armstumper og ba for sin brors liv i det han ikke framholdt hva hans bror hadde gjort, men hva han selv hadde gjort.

Han erkjente at hans bror var skyldig; han erkjente at hans bror fortjente døden, men i det han påberopte hva han selv hadde gjort for sitt land, bad han om at hans brors liv måtte spares. – Og da dommerne så for sine øyne hva denne mannen hadde gjort, benådet de for hans skyld den skyldige broren.

Dette er nettopp hva Kristus gjør for oss syndere. Kristus døde på Golgata for at vi skulle få leve.

Vi hadde fortjent døden; men for Kristi skyld og fordi han ofret sitt liv for at vi skulle få leve, forlater Gud våre synder.

«Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet det til korset.» (Kolosserne 2,14)

Her finner du flere andakter