Gud vil være vår venn. Vår tid
...
Gud vil være vår venn. Vår tid i Hans nærvær og vår relasjon med Ham teller mer enn hva som skjer på byggeplassen, skriver Sverre H. Skilbreid. Illustrasjonsbilde: Pixabay
Herren bygger
Del
«Hvis Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Hvis Herren ikke vokter byen, våker vaktmannen forgjeves.» Salme 127

Det står ikke at vi skal la være å bygge, eller ikke vokte. Men det står at uten at Herren gjør det, gjør vi det forgjeves.

Hvordan ser det ut når Herren bygger? Gud har det med å ikke ville dele æren med noen. Gud ser ut for å ha sans for det umulige. Gud elsker å løfte opp de lave, og å velsigne dem som ikke fortjener det. Gud har det med å legge større vekt på vår relasjon med Ham, enn på hva vi får til.

Hvordan ser det ut når Herren vokter? Det ser slett ikke alltid trygt ut, slett ikke alltid riktig. Nesten aldri med helgardering og backup. Men samtidig merkelig trygt og sikkert, uten at det kan forklares.

Det var sikkert en ufullstendig liste fra meg. Kanskje du vil innvende at Gud bygger mer ordinært. Men ofte når Herren bygger og vokter, setter Han andre premisser enn vi i utgangspunktet var innstilt på. Hvordan legger vi til rette for det? Hvordan tillater vi oss selv og andre at Herren får bygge og vokte?

Gud vil være vår venn. Vår tid i Hans nærvær og vår relasjon med Ham teller mer enn hva som skjer på byggeplassen. «Det samme gir han sine venner mens de sover.»

Få også med deg forrige andakt: Det Far gjør