Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
En fiendtlig trio
Del
«Djevelen, verden og vårt eget kjød» betegner fra gammelt av en grufull trio. Den utgjør en samordnet fiendtlig motstand mot vårt åndelige liv.

«Verden» er i NT den ånds­makten som rår blant vantro mennesker. I sin avskjedsbønn hadde Jesus nettopp verden i denne betydningen som et hovedtema (Joh 17).

Han visste hvor lett vi lar oss innordne etter verdens idealer. Han utfordret oss til være lys i verden og ikke privatisere troen (vers 18). Han forutså også at kristne kommer til å møte trusler og forfølgelse.

«Vårt eget kjød» er syndigheten inni oss. Det føler seg tiltrukket av et liv uten Gud og trakter etter det som er Guds ånd imot (Rom 8:7).

«Djevelen» kalles Guds egen motstander. Dermed er han også den svorne fienden av alle som er skapt i Guds bilde. Han er fristeren som gjør mørke til lys og lys til mørke. Han «snakker ned» Guds gode ordninger og idylliserer friheten fra Guds bud.

Han lokker oss inn på veier som synes attraktive, men som i neste runde er destruktive for vårt åndelige liv. Hans store mål er å endre verdiskalaen vår og gjøre kristenlivet til et ork. Evighetsalvoret skyver han unna. Han gir næring til et liv i kortsiktig selvopptatthet.

La oss rope til Gud for oss selv og for hverandre: Gud, hjelp oss i troens strid!

Her finner du flere andakter