Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Befridd av Jesus
Del
«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

I John Bynyans «Den Hellige krig» skildres det hvordan den befestede byen «Menneskesjel» ved svik blir bytte for den onde fyrsten Diabolus, som formørker fornuften, forurenser samvittigheten og gjør viljen ond. Mot El Shaddai (Gud) og Immanuel, Hans sønn, vekker han hat og mistro.

Men Gud «vil ingen synders død, men at han skal omvende seg å leve». Han begynner en hellig krig for å frelse byen Menneskesjel ut av Satans vold. Etter en forbitret motstand må festningen endelig overgi seg og ta imot Guds nådestilbud. 
Malende og livaktig skildrer Bynyan hvilken glede det blir i byen etter at Immanuel er blitt dens herre i stedet for Diabolus.

Din sjel er liksom en beleiret festning, som blir mer og mer sønderskutt og til slutt faller sammen. Men Jesus har beseiret Satan og vunnet en evig seier for deg også. 
I dag er frelsens tid. Måtte du ikke forherde ditt hjerte, men komme som en fattig synder til korset, og tro på Ham som rettferdiggjør den ugudelige. 


«For det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus.» (Rom 3,22–24)

Min gjenløser, min kjære gjenløser,/kjærligste Frelser, trøster og venn./Synd, skam og uro,/tar Han i bytte/og gir meg glede og trygghet igjen.

Her finner du flere andakter