Illustrasjonsfoto: Thomas_H_ph
...
Illustrasjonsfoto: Thomas_H_photo/CC/Flickr
«Stå ham imot, faste i troen»
Del
Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten.

«Når han taler løgn, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far» (Joh 8:44).

Djevelen har ett ønske framfor alle andre: Å bedra oss. Føre oss bak lyset. Få oss til å tro at løgn er sannhet og sannhet løgn, at lys er mørke og mørke er lys.

Dette samsvarer med hans natur. Han er løgnens far, opphavet til all falskhet. Hans vesen er løgn. Han har sin glede i ondskap, og hans mål er å få oss til å tro løgnen.

Derfor er han også Jesu absolutte motpol. Jesus er sannheten. I hans munn er det aldri svik. Han er troverdig, og budskapet om Jesus er det troverdige ordet som kan frelse et menneske for evig.

Alle har vi noen «blind spots», områder der vi er ekstra sårbare, men der vi likevel tror at alt er greit. Nettopp på slike blinde flekker kan djevelen slå til.

Dette gjelder også samfunnet. Djevelen kan gi kraft til argumenter som egentlig ødelegger familielivet, forpester lokalmiljøet og fastlåser konfliktene i verden. Han er «morderen fra begynnelsen», kommet for å myrde og stjele og ødelegge (Joh 10:10).

«Stå ham imot, faste i troen», sier Bibelen. Løsningen ligger i å leve i lyset fra Guds ord, glede seg over Jesu frelsesbudskap og daglig be om å bli bevart i troen, håpet og kjærligheten. Alt dette er botemiddel mot Satans løgner.

Her finner du flere andakter