FAMILIETUR: Jarle med barna på
...
FAMILIETUR: Jarle med barna på telttur. – Jeg har tro på å flette samtalen om tro naturlig inn i hverdagslivet, sier pappaen og barnepastoren.
Tro i en hektisk hverdag
Del
Jarle Waldemar 
gir sine tros-tips 
til familier 
med mye på 
programmet.

– Hvorfor trenger barn ikke bare mat for magen, men også for troen?

– Alle mennesker har åndelige behov. Noen er mer åndelige enn andre. Både barn og voksne opplever Guds nærhet, omsorg og kjærlighet. Derfor er det viktig at også barnas åndelige utvikling blir tatt på alvor.

– Barnas stadier er avgjørende for hvordan barna tilnærmer seg troen. Derfor er det viktig at barna får påfyll ut ifra hvilket nivå de er på. For eksempel behøver ikke en treåring å bli utfordret på disippelskap, men heller lære om Gud som skaper og Gud som elsker oss.

– Små barn er ofte veldig konkrete og trenger derfor også en konkret tilnærming til troen. Jeg tror at dersom barn blir eksponert for Gud og tro gjennom de første leveårene, vil det øke sjansene for at de fortsatt vil tro når de blir eldre.

– Norske forskere som Harbo og Øystese, hevder at dersom barn og unge vokser opp med et aktivt trosliv i hjemmet, vil de med stor sannsynlighet også forbli i det kristne trosfellesskapet også etter at de er blitt voksne. Barn som derimot opplever at trosliv er forbeholdt søndager og menighet vil i større grad gli bort i fra den kristne tro i løpet av ungdomsårene.

– Det å forme et kristent verdensbilde fra barna er små, kan ha avgjørende betydning. Man kan si det slik: Dersom en på en naturlig måte får troen inn med morsmelken, øker dette sjansene for at man beholder troen, selv etter at en er blitt voksen.

Les også: Småbarnsmor møtte veggen med full kalender

– Hvordan skal man sørge for andaktsstunder i en hektisk hverdag med skole, lekser og fritidsaktiviteter?

– Jeg tror det er viktig å ha realistiske mål. Noen har muligheter og rom for å ha en familieandakt hver dag, mens andre opplever at hverdagen er så stressende at andaktslivet nedprioriteres. Og det har jeg full forståelse for. Men det å ha som mål å ha en eller to korte andakter i løpet av uka, kan være fornuftig.

– Vi har laget to ressurser til travle barnefamilier: en familieandakts bok som inneholder 90 korte andakter, og en bordkalender som inneholder en liten utfordring, bibelvers eller oppmuntring. Disse andaktene eller smådryppene håper vi kan hjelpe familier i en hektisk hverdag. De er fine å bruke for eksempel rundt frokost- eller middagsbordet.

– Det er også fint å bruke leggetiden som en liten andaktsstund. Da senkes tempoet og barna er ofte mottakelige for gode samtaler på sengekanten, man kan be sammen og lese en bok eller fra en barnebibel. I bilen til og fra fritidsaktiviteter kan man også ha en fin anledning til å snakke om livet, om tro og man kan be en enkel bønn sammen.

– Ellers har jeg veldig tro på å flette kristenlivet naturlig inn i hverdagen. La barna høre deg be og se deg lese i Bibelen. Det er også fint å involvere barna slik at de kan være med å be for ulike situasjoner og andre mennesker.

– Hvordan skal familien finne sin naturlige plass i et menighetsliv?

– Menighetsfellesskapet er et flott fellesskap. Det at barn og voksne finner sitt åndelige hjem er viktig for troen. Man trenger å få påfyll, finne en plass å tjene og å finne gode relasjoner. Derfor er det lurt å oppsøke en menighet som barna trives i. Det at barna finner seg venner i menigheten er nesten avgjørende for at de skal ønske å gå på møtene.

– Dersom de har gode relasjoner rundt seg, blir det også lettere for dem å vokse i troen, ta på seg arbeidsoppgaver og få et eierforhold til menigheten sin. Både barn, unge og voksne trenger å få ansvar i en menighet, siden ansvar skaper tilhørighet. Det er viktig å være en deltaker inn i menigheten og ikke bare en forbruker som forventer å bli servert det beste.

paywall