bokanmeldelse
Provoserande spørsmål: Var Paulus kristen?
Del
Spørsmålet er provoserande. Slik var det også meint, skriv forfattaren (ss. 17 og 226). For kva er alternativet?
login bli abonnent
paulus,bokanmeldelse,det nye testamentet,sandnes,galaterbrevet