Bokanmeldelse
Tror du på Gud?
Del
Spørsmålet kan oppleves selvsagt, invaderende eller uinteressant - avhengig av hvem man er. For Sørine Gotfredsen er det selve hovedspørsmålet når hun forholder seg til Bibelen.
login bli abonnent