Kristen pioner brøt tabuer om psyken
Del
Pastorsønn og mobbeoffer 
ble hele Kristen-Norges psykiater.
login bli abonnent
gordon johnsen,hertevig forlag,leif gunnar engedal,mf vitenskapelig høyskole,modum bad,psykologi,sjelesorg,teologi,psykisk helse