Møtet med fengselspresten var avgjørende for Knut
Del
– Man får mye tid 
til å sitte og tenke 
innelåst på cellen.
login bli abonnent
fengsel,fengselsprest,odd gjøen,soning,fengselscelle,straff,kriminalitet,kriminelle,prest