MOTTAKSROM: Kvar dag sit fade
...
MOTTAKSROM: Kvar dag sit fader Michel fleire timar i dette rommet og berre pratar med folk. Mottaksrommet hans er stort, langs veggen er det tett med plaststolar. Dei som kjem hit for å lette hjarta for presten, skal vere trygge på at dei får ein plass å sitje, og at fader Michel har tid til å høyre på dei. Foto: Kari Fure
Del
paywall
paywall