Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Salomos dype fall
Del
Om Salomo kan det sies: Det begynte godt, men endte galt.

Gud hørte både Salomos bønn om visdom og hans bønn for templet. Salomo på sin side gikk tre ganger årlig fram i Herrens hus med brennoffer og takkoffer. Folk kom langveis fra for å høre visdommen hans. Dronningen av Saba kom – og ble helt fra seg av undring. Ryktet om Salomos storhet var sant! (1 Kong 10:6)

Men makt og rikdom kan lett overta styringen over et menneske. Salomos ydmyke forhold til Israels Gud forsvant. Litt etter litt. Han ville være sin egen herre. Og fristelsene til misbruk av makt og penger sto i kø. Makten ga ham nært vennskap med folk i høye posisjoner utenlands.

Og kvinner bød seg fram, kvinner med helt andre verdisett enn henne han skildret i Høysangen. Han «elsket» dem. Og deres religiøsitet begynte å fascinere ham. De innyndet seg hos kongen og fikk ham med på å bygge offerhauger for avguder og bli med i hedenske ritualer.

Om Salomo kan det sies: Det begynte godt, men endte galt.

Mange har lidd samme skjebne – også i kristen-Norge. Den åndelige fornyelsen uteble. Kontakten med troslivets kilder tørket ut. Livets lyst bød seg fram. Det endte med frafall og åndelig død.

«Sett vakt om hjartans port!» skrev Bjerkrheim engang. Det får være rådet i dag – til meg og til deg som leser dette.