Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Vær et forbilde
Del
« – men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.» 1.Tim. 4,12.

Paulus er for mange et forbilde i livet og tjenesten. «Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde!» 1.Kor. 11,1. 


Han var klar over at tjenesten kunne bli både hard og krevende. Det kunne bli snakk om fengsel, og det kunne stå om livet.

Men alt var underordnet dette overordnede mål, « – bare jeg kan fullføre løpet og den tjeneste jeg fikk av Herren Jesus.» Ap.gj. 20,24. 


Tjenesten han hadde fått av Jesus overskygget alt annet. Det var et forpliktende kall.

Hva med oss i lys av dette perspektivet? Det må være å leve i Guds vilje og plan, slik at vi kan fullføre løpet og det livet Gud har kalt oss til. 
Målet for Guds kall er at vi må leve i helliggjørelse. Det grunnleggende i helliggjørelsen er rettferdiggjørelsen.

Vi rettferdiggjøres ved tro og helliggjøres ved tro. Guds vilje er at vi skal legge av synden og leve et hellig liv. 
«For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til et hellig liv.» 1.Tess. 4,7.

Helliggjørelsen har med vårt kristne liv og tjeneste å gjøre, og vi er stadig underveis. Vårt liv må preges av det nye sinnet. Jesus trenger lemmer og våpen som kan fremme hans rike i verden.

«Ha Gud som forbilde, dere som er hans elskede barn.» Ef. 5,1.