Illustrasjonsfoto: Fotolia
Illustrasjonsfoto: Fotolia
Det handler om å se!
Del
«Straks folk fikk øye på Jesus, ble de forferdet, og de løp mot ham for å hilse ham» (Mark 9,14). 


Den store gevinsten ved å bli en kristen er løftet om å få skue Gud. Og det kommer en dag vi skal se ham ansikt til ansikt. Løfter sier at vi da skal forandres og bli ham lik.

For noen er kristendom å gjøre de rette ting og oppføre seg i henhold til boken. Det er vel og bra med god vandel og et godt rykte, men dette er ikke kjernen i vår gudsdyrkelse. Det handler om å kunne se! Samtidens religiøse ledere var blinde veiledere for blinde – ifølge Jesu selv. Fordi de likevel påstod at de så, ble de også skyldige.

Jesus kom ned fra fjellet sammen med sine etter et møte med Den usynlige og hans tjenere Moses og Elia. Johannes, Peter og Jakob hadde fått forbud mot å fortelle hva de hadde vært med på, men utstrålingen som fulgte dem kunne de ikke skjule. Jesus dro til seg all oppmerksomhet, også fra dem i nød. For flokken hadde et problem, de forsøkte å hjelpe en far som hadde en demonisert sønn de ikke kunne hjelpe.

Kraften i Jesu nærvær og hans myndige ord fikk ånden til å reagere. Jesus drev ånden ut, reiste gutten opp og gav han til faren. Nå var de alle blitt seende. De kunne vitne om hvem Jesus var og om hva han hadde gjort for dem. Det er bare de som har sett som kan vitne.

andakt,terje t konradsen,inspirasjonskilde,åndelig påfyll