Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Illustrasjonsfoto: Fotolia.com
Skatt
Del
Virkningen av skatten er håndfast nok for mange. Liv blir forvandlet, håp blir tent, tunge lenker av skyld og skam brytes.

Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Matt 13:44

«I sin glede gikk han bort og solgte alt han eide», Jesus bruker et eksempel vi kan forstå. Han snakker om en materiell skatt, med pengeverdi. Selvsagt skjønner vi at mannen solgte alt han eide for å få en skatt som er verdt enda mer.

Men Himmelriket? Jesus sier: «Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‹Se her er det› eller: ‹Der er det.› For Guds rike er midt iblant dere.» (Luk 17) Forlater folk alt til fordel for noe som er usynlig?

Virkningen av skatten er håndfast nok for mange. Liv blir forvandlet, håp blir tent, tunge lenker av skyld og skam brytes. Men enda mer usynlig, de får evig liv.

«Du tror det ikke før du får se det», het det på TV2 før. Her er det motsatt. Den som tror, og investerer livet i den usynlige skatten, får se.

Det er lett å tenke at «frelste» mennesker har fått en skrue løs. Og joda, ikke alt behøves å unnskyldes. Men se likevel en gang til. Deres radikale omprioriteringer handler kanskje om en skatt du ikke ser? Den er å finne som den som tror og leter.

andakt,sverre h skilbreid