Illustrasjonsbilde: Fotolia
Illustrasjonsbilde: Fotolia
Det viktige verdensbildet
Del
Fra dagspressen kjenner jeg Kjell J. Tveter som en hardtslående og kompromissløs debattant, men i denne boka synes jeg han står fram mye mer nyansert og sårbar.

Hvilket verdensbilde har du? Ifølge forfatteren av denne boka, Kjell J. Tveter, har svaret ditt på dette spørsmålet omtrent alt å si for hvordan du tenker om liv og død, menneskeverd, universet, Gud og mye, mye mer.

Ditt verdensbilde bestemmer svært mye av hva du tenker og tror og hvordan du lever med deg selv, dine medmennesker og naturen. Forfatteren drøfter ulike livssyn og filosofiske skoleretninger og påviser hvordan de alle er knyttet til et verdensbilde, men han setter ikke likhetstegn mellom de to.

Verdensbildene snevrer han til slutt inn til to typer: teistiske og ateistiske, der den første typen regner med en Gud og skaper, mens den andre avviser Guds eksistens og holder materien for å være det eneste som eksisterer.

I Vesten er disse to typene representert av det kristne verdensbildet og det naturalistiske, og disse to ekskluderer hverandre og står i et gjensidig motsetningsforhold. Begge kan ikke være sanne samtidig.

Tre komponenter

Bokomslaget. Foto: skjermdump
I det grunnleggende kapitlet «Hva er et verdensbilde?» konstaterer Tveter først at verdensbilde er et begrep som det er nærmest umulig å definere kort og konsist, før han forsøker seg med «det sett av meninger vi har om vår virkelighet».

Han identifiserer tre komponenter som er viktige for et verdensbilde: vårt syn på skapelse, grunnlaget for moral og etikk og vår forståelse av skjebne og hensikt, innbefattet døden. Han hevder at alle verdensbilder er basert på tro.

Man tror enten at Gud skapte, eller at verden har blitt til av seg selv. Man tror enten at vår moralske standard er en følge av at vi er skapt i Guds bilde, eller man mener at moral beror på personlige preferanser. Enten tror man at livet har en hensikt, eller at alt i bunn og grunn er ren tilfeldighet.

Klart apologetisk

Når han opererer med to så tydelige alternative verdensbilder blir fremstillingen klar og konsis, men noen vil sikkert hevde at den er unyansert. Tveter skriver boka for å beskrive et kristent verdensbilde og kalle kristne til å være seg det bevisst.

Han bruker mye plass på å argumentere for at det kristne verdensbildet, med Gud som skaper av universet og deg og meg, er overlegent et konsekvent naturalistisk verdensbilde, som kun regner med materiens eksistens, og som ikke kan forklare verken verdens tilblivelse, dens utvikling eller hensikt, og slett ikke menneskets bevissthet, vilje og komplekse biologiske struktur.

Boka er klart apologetisk, og fører fram sterke argumenter for en intelligent skaper som står utenfor det skapte og styrer universets gang fra begynnelsens Big Bang til i dag, og som har skapt alt liv med en hensikt og et formål, og det ufattelig kompliserte mennesket som kronen på verket.

Kunne vi ha blitt til kun ut fra tilfeldigheter, uten hensikt eller styring, og kunne liv ha blitt til av seg selv ut fra død materie? Nei, sier Tveter, alt i skaperverket peker mot en intelligent designer, en skaper. I en kristen kontekst er det uproblematisk å identifisere ham med den Gud som også har åpenbart seg i Bibelen i tillegg til allment i naturen.

Overbevisende

Tveter er dr. med. og har arbeidet som professor og avdelingsoverlege. Han knytter mye av sin argumentasjon til menneskekroppen og alle de kompliserte og fininnstilte prosesser som foregår i den.

Her er han på hjemmebane og skriver overbevisende, om ikke alltid like enkelt forståelig for en ikke-medisiner. Men inntrykket av kompleksitet er overveldende og gjør selve tanken på at dette skulle ha blitt til gjennom rene tilfeldigheter ytterst absurd.

Meget interessant

Boka gir en beskrivelse av vår tid og den vestlige kulturen vi lever i. Den skildrer en rekke ulike verdensbilder innen to hovedkategorier, og den drøfter forholdet mellom tro og vitenskap. Til slutt fokuserer den på kristentroen, de bibelske skriftene og deres troverdighet, gudsbildet, det ondes problem, oppstandelsen og litt til.

Det er et ambisiøst prosjekt, ganske dristig, både fra forfatterens og forleggerens side, og det kan tenkes at boka vil få en del motbør hvis den oppdages. Jeg fant den meget interessant, særlig den delen der forfatteren drøfter livets begynnelse og vilkår i vårt univers.

Kapitlene om kristentroen er også nøkterne og opplysende, men her finnes det mange andre fremstillinger som er minst like gode. Her er kapitlene tatt med av apologetiske grunner, og den teologiske vinklingen preges av det.

Mer sårbar

Fra dagspressen kjenner jeg Kjell J. Tveter som en hardtslående og kompromissløs debattant, men i denne boka synes jeg han står fram mye mer nyansert og sårbar. Det tjener boka til ære. I det brennbare spørsmålet om forståelsen av Bibelens skildring av skapelsen står han fram som kreasjonist av «gammel jord»-typen.

I USA finnes faget «worldview» i (kristne) videregående skoler og høyskoler. Noe lignende hadde vært nyttig også i Norge. Tveters bok kunne, i et litt enklere og mer gjennomarbeidet formspråk, ha vært aktuell som lærebok i faget.

paywall
paywall
paywall
paywall
paywall
bård hauge,kjell j. tveter,bokanmeldelse,vesten,teistiske,ateistiske,big bang