PLANTE: Øyvind Augland tror at
...
PLANTE: Øyvind Augland tror at det viktigste de har bidratt til de siste 25 årene er å holde levende betydningen av å plante nye ­fellesskap. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Nytt navn på gammelt nettverk
Del
Øystein Gjerme blir ny leder i Dawn. Samtidig skifter bevegelsen navn til Sendt Norge.

Dawn Norge , som er et kirkeplantingsnettverk, har hatt en rolle i Norge i 20 år, de siste ti under Øyvind Auglands ledelse. Navneskiftet opplever han som en mulighet til å «brande» bevegelsen på nytt, og samtidig synliggjøre visjonen fra Sendt-konferansen i 2014. Der skrev 15 organisasjoner, kirkesamfunn og nettverk under på at de vil plante 400 nye fellesskap og menigheter i Norge fra 2015 til 2025.

– Navneskiftet har rett og slett med den yngre generasjon å gjøre. De fleste under 35 har ikke peiling på hva Dawn er, men mange av dem var på « Sendt », forklarer Augland.

Læringsnettverk

Som et ledd i å oppnå målsettingen, har Sendt Læringsnettverk blitt etablert. Det består av Øystein Gjerme fra Pinsebevegelsen , Jarleif Gaustad fra Norsk Luthersk Misjonssamband , Torben Josvik fra Det Norske Misjonsforbund , Jarle Skullerud fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke og Terje Dahle fra Kristent Fellesskap . De neste fire årene har de ansvar for å invitere inn alle kirkesamfunn, organisasjoner og nettverk to dager i året for å fokusere på visjonen om å plante nye fellesskap i Norge.

– Der holder vi hverandre ansvarlig på det vi har forpliktet oss til, samtidig som vi lærer av hverandre, opplyser Augland.

Gjerme, som blir ny leder i Dawn, tror at det fins et ønske og en vilje i bredden av kirke-Norge til å plante nye menigheter.

– Men for å få det til, må vi jobbe med ferdighetene rundt menighetsplanting. Vi må jobbe videre med læring i fellesskapet om hvordan det best kan gjøres.

LES: Menigheter som planter nytt har større vekst

Han synes det er spennende å komme inn i det han omtaler som den utøvende delen av prosjektet.

Salt Bergenskirken

– Hva tenker du at du kan tilføre?

– Jeg har alltid hatt interesse for menighetsplanting, og et engasjement og kall rundt det. Jeg kan enten bare gjøre det gjennom min menighet og i Pinsebevegelsen, eller også bidra til at andre kirkesamfunn kan lykkes.

TROR: Øystein Gjerme tror på menighetsplanting som den mest effektive måten å evangelisere og disippelgjøre på.
 Foto: Johanna Hundvin Almelid
 

Gjerme er grunnlegger av Salt Bergenskirken, og har så langt plantet menighet i Nordhordland, på Voss og i Os. Han har også konkrete planer om andre satsinger som skal lanseres om litt tid.

– Hva blir viktig for Sendt Norge de neste årene?

– Det blir å få de 15 som har sagt de vil plante, til å bli med i et læringsfellesskap for hvordan vi kan bli flinkere til å plante menigheter som har livets rett, og som er bærekraftige i generasjoner. Om de greier det, vil de kunne bety en forskjell i Norge.

M isjonal karakter

Målet er å plante det Gjerme omtaler som reproduserende menigheter.

– Vi ønsker at en menighet skal være misjonal i sin karakter, med et ønske om å nå nye steder. Planter man i Bodø, så bør man også tenke neste by. Planter man i Tromsø, så bør man tenke på Harstad.

– Når bør en menighet tenke på kirkeplanting? Er det størrelsen på menigheten det kommer an på?

– Nei, jeg tror det handler mer om hvordan man tenker som menighet. Det fins store menigheter både i Norge og i utlandet som ikke har kraft til å plante, og så fins det mindre menigheter som gjør det. Det handler altså ikke om størrelsen, men om hvordan man tenker om hjemmemisjon. Det handler om å bygge en menighet som er tett på der folk bor: En menighet som er utadrettet og samtidig disippelgjørende, evangeliserende og bevarende.

LES OGSÅ: Disse ti trendene vil prege norske menigheter i 2016

Gjerme tror på menighetsplanting som den mest effektive måten å evangelisere og disippelgjøre på. Han peker på at Norge nå urbaniseres raskere enn folk hadde forutsett.

– Det betyr at vi trenger mange nye menigheter i byer og by-områder som vokser. Samtidig vet vi at bygder og byer i innlandet er lite representert i forhold til menighetsplanting. Der må vi stille oss sammen med de som er villig til å gå dit, og sørge for at de ikke blir usynlige, sier han.

Har satt spor

Auglands oppgave i årene fremover blir å støtte den nye ledergruppen og være en del av den. I tillegg leder han menighetsplantingen som skjer i Frikirken , og vil sånn sett være sterkt delaktig i Sendt-visjonen.

Augland var på sin første Dawn-konferanse i Tyskland i 1991, og var med og planla den første Dawn-konferansen i 1996. Han tror at det viktigste de har bidratt til de siste 25 årene er å holde levende betydningen av å plante nye fellesskap.

– All statistikk i hele Europa viser at de kirkesamfunnene som setter planting i spissen av sin visjon, vokser. De slutter å gå tilbake.

Han opplever at et kontinuerlig fokus på menighetsplanting har satt spor i hele kirke-Norge.

– Det har blitt stuerent å plante, og en ung generasjon er blitt involvert. I tillegg har vi evnet å samle bredden med en klar visjon om misjon i eget land. Over tid har vi også gjort undersøkelser og sagt noe om hva som faktisk skjer.

øystein gjerme,dawn,sendt norge,sendt,bevegelse,kristentro,tro,organisasjon,menighetsplanting,dawn norge,øyvind augland,kirkesamfunn,navn,navneskifte,navnebytte,forandring,endring,nettverk,sendt læringsnettverk,nlm,norsk luthersk misjonssamband,jarleif gaustad,torben josvik,det norske misjonsforbund,jarle skullerud,den evangelisk lutherske frikirke,terje dahle,kristent fellesskap,pinsebevegelsen,salt bergenskirken,salt,misjon,misjonal,bodø,tromsø,nordhordland,menighet,evangelisering,frikirken