- Israel-boikott bommer på målet
Del
Lederne i Acta, Imf Ung, Ungdom i Oppdrag og Return2Sender nekter å delta i KFUK-KFUMs boikott av israelske varer. - Her er det kristne europeere som plukker ut en jødisk stat som syndebukken som skal kneles. Dette ønsker vi ikke å være med på!

* Er du enig eller uenig i boi­kott av Is­rael - og is­ra­elsk­pro­du­ser­te varer? Bruk kom­men­tar­fel­tet ne­derst på siden til å si din me­ning *

I fe­bru­ar star­tet KFUK-KFUM ak­sjo­nen Free Pa­le­sti­ne. Just Peace for Is­rael and Pa­le­sti­ne for boi­kott av alle is­ra­els­ke varer. 

- Is­rael må av­slut­te ok­ku­pa­sjo­nen av de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne for at det skal være mulig å skape rett­fer­dig fred i om­rå­de, sier uten­lands­sjef Fred­rik Glad-Gjer­nes i KFUK-KFUM .

Slem­mest i klas­sen?

Le­der­ne i fire krist­ne ung­doms­or­ga­ni­sa­sjo­ner rea­ge­rer sterkt på opp­ford­rin­gen om boi­kott, og mener at KFUK-KFUM med ak­sjo­nen «bom­mer på målet». 

- Når Israel plukkes ut som den ene som skal boikottes i et nabolag av andre stater som alle er "slemmere i klassen" i forhold til brudd på menneskerettighetene - hvilket signal gir man da, spør de i et innlegg på Return2Senders nettside

Disse har signert:

Liv Hanne Andestad Langmoen, fungerende daglig leder i Return2Sender, Israelsmisjonens ungdomsorganisasjon.

Marit Elisabeth Berling, leder i landsrådet, og Espen Andreas Hasle, daglig leder, begge fra Acta, barn og unge i Normisjon. 

Andreas Nordli, nasjonal leder i Ungdom i Oppdrag.

Kenneth Foss, daglig leder, Imf Ung.  

Syndebukk  

De «ønsker fred for det israelske og palestinske folk», men vil ikke være med på en boikott av israelske varer.

- I Sør-Afrika var det hvite som gikk til boikott for å støtte kampen for de svartes rettigheter overfor et hvitt regime. I forhold til Israel blir bildet helt annerledes: Her er det kristne europeere som plukker ut en jødisk stat (som altså langt fra er en versting i verdensmålestokk) som syndebukken som skal kneles. Dette ønsker vi ikke å være med på!

Ungdomslederne mener en «boikott vil bekrefte fiendebildet og offerrollen på begge sider. Man vil gi Israel hele skylden for konflikten og manglende fredsvilje».

Går utover palestinerne

- En boikott vil også gå ut over mange palestinske arbeidere som blir arbeidsledige; dette vil lede til økende sosial uro på palestinsk side - som igjen vil lede til flere konfrontasjoner mellom israelere og palestinere. Dette gir ikke grobunn for å kunne skape en fredelig sameksistens, tvert imot vil det bidra til å fordype konflikten, skriver Langmoen, Berling, Hasle, Nordli og Foss. 

Iføl­ge KFUK-KFUM får boi­kot­ten støt­te av kir­ker og krist­ne or­ga­ni­sa­sjo­ner på Vest­bred­den. Glad-Gjer­nes opp­ford­rer Den Nors­ke Kirke om å bli med på boi­kot­ten, noe bis­ko­pe­ne har av­vist. 

Ung­doms­le­der­ne bak inn­leg­get til Re­turn2­Sen­der opp­ford­rer hel­ler Den nors­ke kirke til å «gi støt­te og an­er­kjen­nel­se til de som tro­ver­dig ar­bei­der for fred og for­soning i Midt­østen».

- Boi­kott vir­ker mot­satt.

DAGEN

israel,boikott,innenriks,andreas nordli,ungdom i oppdrag,kristenliv,kfuk-kfum,fredrik glad-gjernes,marit elisabeth berling,kenneth foss,espen andreas hasle,acta,israelsmisjonen,imf ung,israel-boikott,liv hanne andestad langmoen,sør-afrika,normisjon,vestbredden,utenriks