- Bistandspenger støtter fiender av staten Israel
Del
- Nødhjelpsorganisasjoner støttet av Norge framstiller Israels behandling av palestinerne som ren apartheidpolitikk på linje med nazismen i Tyskland. Deres mål er boikott og sanksjoner mot Israel, hevder Jitzhak Santis, leder for NGO Monitor.

Den israelske organisasjonen NGO Monitor undersøker hva den omfattende nødhjelpen går til i Israel og De palestinske områdene. De hevder pengene brukes av store organisasjoner som har som overordnet mål å fjerne staten Israel. I deres informasjoner og pressemeldinger går bestemte nøkkelord igjen når de beskriver Israel: rasisme, etnisk rensing, apartheid, boikott og sanksjoner.

De er med i en verdensomspennende BDS-kampanje mot Israel, hevder NGO Monitor. BDS står for «boikott, nedinvesteringer, sanksjoner».

- Sverter Israel

- De framstiller Israels behandling av palestinerne som ren apartheid-politikk på linje med nazismen i Tyskland. Det er en stor løgn uten rot i virkeligheten. Ved å bruke slike uttrykk, er konklusjonen av denne staten er så ond at den må bekjempes og har ingen rett til å eksistere, sier leder Jitzhak Santis i NGO Monitor.

Han legger til at dette ikke sies rett ut av taktiske grunner, for da ville de ikke få så bred støtte. Men fordi så mange er frustrert over situasjonen og ønsker en slutt på konflikten, er de med på anklagene mot Israel.

- De er frustrerte over den fastkjørte fredsprosessen, de ønsker en palestinsk stat, og så får de høre at den eneste måten å nå fram på, er å presse Israel økonomisk i form av boikott og sanksjoner, sier Santis.

BDS-kampanje

En rekke menneskerettsorganisasjoner både i Israel og på palestinsk side er med på den verdensomspennende BDS-kampanjen, og norsk og europeisk nødhjelp kanaliseres hovedsaklig gjennom disse organisasjonene.

- De ønsker ikke fred med Israel, men fred uten Israel. De får godtroende mennesker i Vesten til å støtte BDS-kampanjen, faktisk også mange sionister er med på dette. Et første mål er å få Israel ut av Vestbredden, mens det egentlige målet er en enstatsløsning uten Israel, sier Santis.

Undergraver rettsvesenet

I følge NGO Monitor er Norsk Flyktningeråd (NFR) en av de store organisasjonene bak BDS-kampanjen, og de får støtte både fra Norge, Storbritannia og EU. I rapporten for 2013 som NGO Monitor har utarbeidet, anklager de Flyktningrådet for å undergrave Israels rettsvesen ved å betale for rettssaker i israelske domstoler som lokale israelske og palestinske hjelpeorganisasjoner gjennomfører. NFR finansierte 677 rettssaker ved israelske domstoler i perioden 2011-2013, om riving av hus og eiendomsrett til land i Område C og i det østlige Jerusalem.

NGO Monitor avslører av NRF-penger går til radikale politiske advokater som støtter palestinernes sak. I tillegg er de aktive i en rekke tiltak som aktivt arbeider for å demonisere Israel.

Støtter ikke-vold

Kirkens Nødhjelp (KN) støtter organisasjoner som «Rabbies for Human Rights» og «Breaking the Silence» på israelsk side, og det palestinske «Near East Council of Churches» i Gaza og Den lutherske kirken i Jordan og Det hellige land utenom Den anglikanske kirke, Det lutherske verdensforbund i Jerusalem og Palestina og Kirkerådet for Midtøsten.

Regionleder for KN i Jerusalem, Arne Holm, sier de støtter israelske og palestinske organisasjoner som gjør et legitimt arbeid for menneskerettene uten bruk av vold.

- Hvorfor fører dette til et ensidig fokus på brudd på menneskeretter i Israel?

- Brudd på menneskeretter er uakseptabelt uansett. De grupperingene vi støtter, påpeker overgrep fra Israels side, og deres adresse vil da naturlig være den israelske offentlighet og den israelske regjering, sier Arne Holm.

israel,nazisme,jerusalem,politikk,utenriks,bistand,det lutherske verdensforbund,bds,fiender,staten israel,den lutherske kirke,den anglikanske kirke,apartheid,palestinske,bistandspenger,kirkens nødhjelp,nødhjelp,jordan,norge