REDDET MANGE:- Vi har reddet m
...
REDDET MANGE:- Vi har reddet minst 250 barn fra abortdøden siden 2006. Behovet er enormt, men midlene strekker ikke til. Sexpresset er voldsomt i det israelske samfunnet særlig blant sekulære jøder, sier Sandy Shoshani, leder i antiabortorganisasjonen Lilach. Foto: John Solsvik
- Abort blir behandlet som en vanlig sykdom
Del
Jenter i det israelske forsvaret får innvilget så mange aborter de måtte be om. Sandy Shoshani kjemper mot dystre aborttall i det hellige land.

Offisielt ligger aborttallene i Israel på omlag 19.000 hvert år, men tar man med mørketallene, foretas det mellom 40.000 og 50.000 aborter hvert år. Jenter i forsvaret får innvilget så mange aborter de måtte be om. Sandy Shoshani som leder Lilach, Senter for rådgiving til gravide i Jerusalem, er rystet.- Jenter får innvilget så mange aborter de måtte be om mens de gjør sin toårige militærtjeneste. For noen innebærer det både to og tre aborter, forteller Shoshani.Hæren betaler alle medisinske utgifter som jenter i Forsvaret måtte få i tjenesten. Abort blir behandlet som en hvilken som helst annen lidelse eller sykdom og blir behandlet som det, og alt er betalt av staten.Shoshani forteller om en jente som var eneste kvinnelige soldat sammen med de militære som kjempet i Jenin for noen år siden.

- Gutter i militær nærkamp får et veldig adrenalinkikk. De spurte denne jenten om hun ikke kune tilfredsstile dem seksuelt. Det var hun med på, og i løpet av et år ble hun gravid to ganger, og begge ganger tok hun abort. Da hun var ferdig med militærtjenesten, var hun helt sønderknust, forteller Shoshani.Høyeste utmerkelseJenten fikk Hærens høyeste utmerkelse for sin militære innsats. Men hun klarte ikke å glede seg over den æren som ble vist henne. Kort tid etter tok hun kontakt med Lilach og fortalte at hun var gravid.Hun sa hun måtte føde barnet til tross for at hun ikke hadde råd til noe som helst. Så ble hun gravid igjen, og til Lilach fortalte hun at hun hadde ikke noe valg. Det andre barnet hennes måtte også få leve. Det var en måte å kompensere for de to abortene hun hadde foretatt i Forsvaret.Gjennom kontakten med Lilach, som støttet henne både materielt og økonomisk, ble hun en kristen. Sandy Shoshana har tatt henne med til The Life Gardens, en minneskog for aborterte fostre i Latrun vest for Jerusalem.- For en byrde denne jenten måtte bære. Der fikk hun sørge og gråte over barna som var drept, sier Shoshani.MinneskogMinneskogen i Latrun ble åpnet i mars 2010. Her kommer folk fra hele verden som har foretatt abort, og de planter et tre til minne om barnet de mistet. Til nå er det plantet 600 trær i minneskogen. Der er også store trær for hele nasjoner til minne om de mange abortinngrepene i landet.Shoshani inviterer turistgrupper til å besøke det vakre stedet og gjennomføre en minneseremoni for abortofrene i sitt hjemland.MørketallVed offisielle sykehus og klinikker blir det foretatt omlag 19.000 aborter i israel hvert år. Men tallet er langt høyere fordi de fleste unge går ikke via utredning og vurdering av abortnemnd som de er pålagt. I stedet henvender de seg til private klinikker som uten videre gjennomfører abortinngrep. Legene kaller det ukontrollert svangerskapsavbrudd, gir jenten en pille som dreper fosteret og fjerner siden det døde barnet.Lilach har kontorer med tilsammen 10 ansatte i sju av israels største byer. I tillegg jobber like mange frivillige for organisasjonen. Abort innvilges på medisinsk grunnlag helt fram til fødselen. Lilach arbeider for å få satt en øvre abortgrense og for å innføre fritak for medisinsk personell som ikke kan delta ved abortinngrep av samvittighetsgrunner.De ønsker at staten skal stenge de illegale abortklinikkene og gjerne saksøke doktorer som arbeider der. I tillegg gir Lilach ut informasjon og gir råd til gravide kvinner både under og etter en graviditet.Reddet 250Organisasjonen startet i 1982. I 2006 lanserte de Operasjon Moses og trappet opp virksomheten.

- Vi har reddet minst 250 barn fra abortdøden siden 2006. Behovet er enormt, men midlene strekker ikke til. Sexpresset er voldsomt i det israelske samfunnet særlig blant sekulære jøder, sier Shoshani.Kriterier for å få innvilget abort i Israel er følgende: damer under 18 eller over 40 år, kvinnelig soldat, utroskap, incest, voldtekt, påvist funksjonshemming ved fosteret, og enslige kvinner som sier barnet vil medføre store problemer for henne.- Abort skader kvinner. Vi ønsker å fjerne hindringene og hjelper fortvilte kvinner til å bære fram barnet. I tillegg følger vi kvinnene også etter fødselen. Selv om det er ulikt syn på når et foster er et menneske, støtter de fleste ortodokse jøder oss og er glade for det vi gjør, sier Sandy Shoshani.