EKSKLUDERT: I et ekstraordinært styremøte i MIFF ble fire medlemmer av det oppløste styret i Trondheim ekskludert fra MIFF med umiddelbar virkning. To av dem nektes å ha tillitsverv i organisasjonen de neste fem årene, opplyser daglig leder, Conrad Myrland.

Midtøsten-konflikt i Trondheim

Hovedstyret i Med Israel for fred vedtok før helgen å oppløse lokallagsstyret i Trondheim etter at de skal ha opptrådt illojalt mot ledelsen.

Myrland understreker at konflikten som foreløpig endte i oppløsning av styret ikke først og fremst skjer på bakgrunn av et enkelt foredrag som var upassende, men fordi det lokale styret ikke ville gi noen bekreftelse på at de ville følge MIFFs retningslinjer videre.

Dagen har blitt tipset om det som aldri tidligere har skjedd i MIFFs 38-årige historie; at hovedstyret har oppløst et lokallagsstyre, og at styremedlemmer har blitt ekskludert.

Conrad Myrland, daglig leder i MIFF, opplyser til Dagen at de ikke har hatt noen interesse av å gå til media med saken.

– Vi ønsker ikke en konflikt med andre Israel-venner, begrunner han.

Uegnet for MIFF

Noe av kjernen i konflikten skal ha vært at styret i Trøndelag inviterte Dr. Michal Rachel Suissa til å holde foredrag i mai i år. Hun er i dag leder for Senter mot antisemittisme, men var medlem i MIFF for rundt 15 år siden. Hun prøvde den gang å få organisasjonen til å endre profil, men lyktes ikke. Resultatet ble at hun forlot MIFF sammen med sin daværende ektemann og startet opp organisasjonen hun nå leder.

– I hovedstyret mener vi at Suissa er uegnet som foredragsholder hos oss, og dette ble tydelig kommunisert til lokallagene etter at et annet lokallag inviterte henne til et møte i høst. Dette møtet ble kansellert. Et nyvalgt lokallagsstyre i Trondheim valgte i mai å trosse hovedstyrets pålegg om å ikke avholde et møte med Suissa. De har også vedtatt å bruke andre foredragsholdere vi mener er uegnet.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Dermed gikk vi til det dramatiske skrittet å oppløse styret sist onsdag. Ingen organisasjon eller politisk parti kan ha alvorlige sprik i linjen man kjører, sier han.

– Riktig avgjørelse

– Hva er det ved Rachel Suissa som bryter med MIFF?

– Suissa gjør en stor innsats med å spre informasjon fra Israel, men av og til uttrykker hun meninger og drar konklusjoner som MIFF ikke vil forbindes med. Det kan for eksempel være urettferdig og splittende kritikk mot andre Israel-venner eller det vi mener er en overdreven kritikk av norske myndighetspersoner og norske mediefolk.

– På generelt grunnlag handler det også om at vi råder våre lokalforeninger til å unngå Israel-aktører som har sine egne kanaler, plattformer eller organisasjoner, og som dermed kan skape usikkerhet omkring vår religionsnøytrale og partipolitisk nøytrale profil.

Morten Fjell Rasmussen, leder i hovedstyret, kjenner seg trygg på at de har tatt en riktig avgjørelse.

LEDER: Morten Fjell Rasmussen er leder for Hovedstyret i MIFF.

– Vi har hatt en grundig prosess på dette, og har gått noen runder med styret i Trondheim for å unngå å komme i den situasjonen vi er i nå. Det har vi ikke lykkes med.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Frykter du for at det som har skjedd i Trondheim kan skape uro innad i organisasjonen?

– Det kan tenkes. Derfor er det viktig at vi får forklart dette for våre tillitsvalgte, så det ikke ­oppstår misforståelser.

MIFF har de siste ni årene hatt en vekst fra under 2.000 til over 10.000 medlemmer. I samme periode har det vært en økning fra 5 til 27 lokallag.

Fjell Rasmussen tror det blant annet skyldes at organisasjonen blir sett på som en saklig aktør som kan favne Israel-venner vidt.

– Vi tar ballen og ikke mannen. Vi er partipolitisk nøytrale og religionsnøytrale. Det er viktig for oss å fremheve det. Sånn sett tror jeg også at denne saken kan styrke vår posisjon utad.

Ønsket ikke kommentere

Dagen tok i går kontakt med Arne Bjarte Larsson, tidligere styreleder i MIFF Trondheim. Han ønsket ikke da å kommentere situasjonen. Det ville heller ikke tidligere nestleder Bjørn Sæther.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Det oppløste styret kunngjorde i en e-post 2. juni at de ønsket å samle MIFFs medlemmer i Trondheim til et møte førstkommende onsdag. Hovedstyret kansellerte møtet. Myrland ser alvorlig på det han opplever som misbruk av MIFFs e-postadresser etter at styret ble oppløst. «Med svulstige ord gir de et feilaktig bilde av saken, og bekrefter sterkere enn noen gang før at de fortsatt ikke vil akseptere MIFFs retningslinjer og pålegg fra MIFFs hovedstyre», står det i en orientering som er sendt til alle MIFFs medlemmer i Nord-Trøndelag mandag.

Les også
Brende tar opp fangelønn med Mahmoud Abbas
Les også
– Norge bygger opp Palestina
Les også
MIFF vil ta med ungdom til Israel
Les også
UD får rapport om opplæring i hat mot jøder
Les også
MIFF ber om offentlig oppgjør med palestinerne