SEND INN INNLEGG
Illustrasjonsfoto: Steve Jurve
...
Illustrasjonsfoto: Foto: Steve Jurvetson/CC/Flickr
Tilgivelsens mysterium
Del
Tilgivelse er et ord fylt av nåde. Vi er alle glade for budskapet om en kjærlig Gud, som tilgir oss vår synd. Det gir oss håp, og en tro på at vi er akseptert med alt i våre liv, skriver Nina Hellesen Fjærtoft.

Gud ønsker også at vi skal være rause med å tilgi hverandre. Vi gjør ofte feil, og sårer dem som er nær oss i hverdagen. Får tilgivelsen flyte mellom oss, blir det godt å leve. Da blir det ikke vanskelig å være ærlig, for den som blir såret. Da blir det lettere å erkjenne hva som er gjort galt, og be om tilgivelse.

Vi ønsker gjerne alle å kunne leve slik, men opplever en annen virkelighet. For det er ingen selvfølge at den som har gjort noe vondt mot deg, vil erkjenne det, og be deg om tilgivelse. I mennesket finnes det mye stolthet, og en uvilje til å innrømme feil. Ofte blir det til at den som er såret, blir stående med skyld og skam. Den som har forvoldt skaden, er uberørt av det. Iallfall virker det slik.

Vi hører det ofte innenfor kristen sammenheng at du må, eller bør tilgi. Det er godt ment, men for den som er såret, blir det et krav. Det kan kjennes vanskelig, og skape mye frustrasjon i tanker og sinn. Følelsene forteller deg at du er ikke god nok, at du er en kald person, og at du fyller ikke kravene til å være en kristen. Personen kan kjenne seg utstøtt, fordi han eller hun ikke klarer å tilgi.

Det er så viktig at vi som møter disse sårede menneskene, møter dem med omsorg og forståelse. Ikke med krav. Mennesker som opplever vonde hendelser, overgrep, er så såret og skadet på det innerste plan. De har gjerne mistet troen på at noen forstår dem. Da er det veldig viktig å bli møtt på en måte som skaper trygghet, og som gir de en visshet om at de er gode nok.

Å kunne gi tilgivelse til noen som ikke ber deg om tilgivelse, kan være en lang prosess. Den sårede må få gå sine steg, og i sin fart. De må få kjenne støtte av familie, venner, og menighet.

Så kan de når de er klare for det, og med Guds hjelp, klare å si, jeg tilgir. Da vil helingsprosessen fortsette, og den sårede kan en dag bli fri.

Håper du som jobber med mennesker tar disse tankene med deg. Ikke krev at noen skal tilgi, fordi du mener det er riktig i henhold til Bibelen. Vis Guds omsorg, lytt og forstå. Be om visdom, og spør hvordan ville Jesus møtt det sårede mennesket.