SENTRAL: Ungdom i Oppdrags leder Andreas Nordli er sentral i arbeidet med den norske utgaven av The Send. Foto: Tore Hjalmar Sævik

Til forsvar for The Send

Det er ikke for mye, men for lite misjonsforkynnelse som er problemet i norsk kristenhet.

25. juni neste år åpner en av Norges største konferansesentre, Telenor Arena, dørene for en storstilt kristen ungdomsmønstring. Fra klokken 10 om morgenen til 22 på kvelden skal unge mennesker utfordres til å si nei til likegyldighet og passivitet og ja til engasjement i Guds rike.

Det skal handle om bibelbruk og bønn, evangelisering i nabolaget, kristent engasjement på skoler og utdanningssteder, arbeid for vanskeligstilte barn og misjon til folkeslagene. Og hele bredden av kristne organisasjoner fra NLM Ung til Ungdom i Oppdrag står bak.

Les også
Misforståelser om The Send

Det norske arrangementet er en del av en internasjonal ungdomsmobilisering under navnet «The Send». Konferansen ble arrangert for første gang i Florida i 2019 med 58.000 deltakere. I februar i fjor, like før pandemien rammet, samlet The Send 150.000 personer i Brasil.

Det må da være helt fantastisk at vi får noe slikt her i landet?

Nei, ikke hvis vi skal tro kritikken som har kommet frem i en rekke oppslag i Vårt Land den siste tiden og også i leserinnlegg her i Dagen. Kritikerne er bekymret for skadelig amerikansk ytre høyre-retorikk, åndelig manipulasjon og at norsk kristen ungdom skal bli utbrent.

Den drøyeste og mest unyanserte kritikken er det etter vår mening tidligere Vårt Land-redaktør Helge Simonnes som har stått for. Uten engang å vite hvem som skulle tale på det norske arrangementet trakk han helt ukritisk linjene til den amerikanske kristenhetens omfavnelse av Donald Trump.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Ifølge Simonnes var det spesielt kritikkverdig at den sterkt høyreorienterte president Jair Bolsonaro fikk fremføre en hilsen fra plattformen under The Send-arrangementet i Brasil. Men Simonnes kjente kanskje ikke til at Jonas Gahr Støre vil bli invitert til å gjøre det samme i Telenor Arena neste år? Så høyrevridd er altså det norske versjonen av The Send at de inviterer en Arbeiderparti-statsminister.

Da er det litt lettere å forstå innsigelsene som barne- og ungdomspsykiater Tommy Tollefsen og førsteamanuensis Arne Helge Teigen kommer med i to leserinnlegg her i Dagen. De viser til enkelte personer i det internasjonale miljøet rundt The Send som skal ha kommet med spekulative profetier og stå for en usunn forkynnelse.

Vi vil likevel oppfordre kritikerne til å forholde seg til det norske arrangementet. Det kommer til å få en norsk og nordisk innpakning. Og vi har full tillit til at den usedvanlig bredt sammensatte arrangørgruppen sørger for at samlingen holder seg godt innenfor sunne rammer.

Den talerlisten som norske The Send nylig offentliggjorde, vitner heller ikke akkurat om noen ekstremkarismatisk slagside. Verken Karl-Johan Kjøde, Siri Iversen eller Britt Solveig Spilde er folk vi forbinder med falske profetier eller farlig herlighetsteologi. Det gjelder heller ikke de fire utenlandske forkynnerne på listen Francis Chan, Andy Byrd, Amy Ward og Teo Hayashi.

Men den tredje typen kritikk som rettes mot arrangementet er kanskje den mest problematiske av alle. For den synes å stille spørsmål ved selve berettigelsen av å forkynne ansvaret for misjon og evangelisering til unge mennesker. Denne kritikken peker på ting som har gått for langt i ulike sammenhenger, men bruker tilsynelatende det som utgangspunkt for å problematisere hele misjonstanken.

Espen Gilsvik har bakgrunn fra Jesus Revolution og Ny Generasjon, men er nå stipendiat ved MF. Han advarer i Vårt Land mot The Send og minner om at man har «sett alvorlige konsekvenser av forkynnelse om å gå all in». Mottoet «all in» er et av slagordene for stormønstringen og de norske arrangørene forklarer på nettsiden sin at de drømmer om «en generasjon unge kristne som går all in for Jesus ved å leve liv der tro og handling går hånd i hånd».

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Budskapet om å gå «all in» er ikke så ekstremt som det virker som Gilsvik vil ha det til. Man behøver for ikke gå lenger enn til for eksempel salmeboken som brukes på høymessene i Den norske kirke. Hvis man slår opp på nummer 421 finner man salmen «Jeg vil gi deg alt». Der går teksten slik: «Alt for Jesu fot jeg legger. Alt hva her jeg kaller mitt. Jeg vil elske, jeg vil tro ham. Følge ham for hvert et skritt.»

Dette er faktisk helt mainstream kristendom som er forkynt i norske kirker og bedehus i generasjoner. Fra disse talerstolene har oppfordringen gått ut om å legge ned sitt eget og følge Guds kall. Det har ført til at Norge er et av de landene i verden som har sendt ut flest misjonærer sammenlignet med folketallet.

Men de siste 30 årene har antallet norske misjonærer gått betydelig ned. Derfor er behovet stort for at det samme budskapet om misjon og evangelisering blir forkynt til en ny generasjon i en innpakning og med et tidsuttrykk som dagens unge generasjon kan forholde seg til og gi respons på.

Det er akkurat det The Send ønsker å gjøre.

«Jeg vil gjerne anbefale kristenfolket i Norge til å være med å be for The Send», skrev Ungdom i Oppdrag-sjefen Andreas Nordli i et innlegg her i Dagen nylig. Det er en oppfordring vi helhjertet slutter oss til.

Det er stort behov stort for at budskapet om misjon og evangelisering blir forkynt til en ny generasjon.