SEND INN INNLEGG
MISJON: Vi ser likevel en fare
...
MISJON: Vi ser likevel en fare for en balanseforskyvning, der helhetlig misjon i større grad nettopp handler om samfunnsengasjement og humanitær bistand fremfor engasjementet for menneskers åndelige liv, skriver Rolf G. Heitmann. Illustrasjonsfoto: Foto: Stian Lysberg Solum, NTB Scanpix
Integrert misjon
Del
For Israelsmisjonen er støtte til Israel ikke primært offentlige punktdemonstrasjoner, men et vedvarende og integrert engasjement, der evangelisering, diakoni og samfunnsansvar hører sammen, uten nødvendigvis å måtte blandes sammen, skriver Rolf G. Heitmann.

Rolf G. Heitmann
Noen synes å mene at Den Norske Israelsmisjon er ensidig opptatt av jødenes frelse. Engasjementet for det jødiske folks situasjon i verden og omsorgen for den jødiske nasjon er laber eller fraværende, er det blitt hevdet.

Israelsmisjonens sommerstevne som nylig er avsluttet, viser at slike påstander må avvises.

Sant nok har det alltid vært et hovedmål for Israelsmisjonen å gi evangeliet tilbake til det folket vi fikk det fra. Vi tror at Jesus både er Israels Messias og verdens Frelser. Derfor fortsetter vi den apostoliske misjon med å forkynne evangeliet «for jøde først».

Selv om misjon blant jøder er anfektet, møter vi stor forståelse og respekt for at vi åpent erkjenner at vi ikke kan la være å dele den velsignelse vi har fått gjennom Israel.

Denne sommeren fikk vi på nytt bekreftet at flere jøder både i Israel og Østeuropa, uten tvang eller press, erkjenner og bekjenner at Jesus er deres Messias.

Våre samarbeidspartnere i øst oppgir tresifrede tall på jøder som er kommet til tro på Jesus det siste året. De er døpt og ledet inn i en kristen eller messiansk menighet. De har ikke forlatt sin jødiske identitet eller tradisjon, men snarere funnet tilbake til den.

Tilsvarende har vi denne våren i Israel sett flere jøder enn på lenge bekjenne at Jesus er Messias. Men er dette det eneste Israelsmisjonen er opptatt av?

Vi skal gjerne erkjenne at vi gjennom vår 170 år lange historie ofte har hatt betydelig større fokus på det etniske enn geografiske. Dette er i tilfelle noe vi har hatt felles både med kirken og store deler av det jødiske folk. Det betyr ikke at geografi og nasjonaldannelse er uvesentlig, heller ikke i Guds plan med sitt folk.

Israelsmisjonens historie vitner om et langt og dypt engasjement for det jødiske folk. Våre misjonærer i øst tok ansvar for å gi jødiske jenter skolegang og opplæring. De satte egne liv i fare for å redde jøder fra Jerngardens og nasjonalsosialistenes utryddelser under andre verdenskrig. Både undervisning, helsearbeid og omsorg for de som lider, har fulgt vår historie og vært en integrert del av hele vårt misjonsarbeid.

Helhetlig (holistisk) misjon er et forholdsvis nytt begrep som understreker at kirkens misjonsoppdrag handler om mer enn evangelisering. Noen synes å mene at dette innebærer et nytt misjonsparadigme. Sannheten er vel at det tradisjonelle misjonsarbeidet i stor grad har innbefattet både evangelisering og menighetsbygging, diakonalt arbeid og samfunnsengasjement.

Vi ser likevel en fare for en balanseforskyvning, der helhetlig misjon i større grad nettopp handler om samfunnsengasjement og humanitær bistand fremfor engasjementet for menneskers åndelige liv. Misjonens spiss blir uskarp og misjonsbegrepet utvannet til å omfatte alt kirken gjør og er involvert i.

I Israelsmisjonen foretrekker vi å tale om integrert misjon, der vi både beholder misjonens spiss og bredde. En slik integrert misjon kom tydelig frem på årets sommerstevne, der det blant annet ble satt søkelys på jødenes situasjon i Europa og den økende antisemittismen mange steder. Israelsmisjonen er berørt og dypt engasjert av at europeiske jøder i dag kjenner seg truet som nasjonale minoriteter i mange europeiske land.

I forlengelsen av dette var det også naturlig å gi ekstra rom til det enestående og viktige samarbeidet med jødiske og humanitære organisasjoner som Israelsmisjonen var med å ta initiativ til for 25 år siden, nemlig Hjelp Jødene Hjem. Daglig leder, Rebekka Rødner, uttrykte også stor takknemlighet for fellesskapet i denne tjenesten som har hjulpet tusenvis av jøder ut fra totalitære regimer og til integrasjon i sitt nye hjemland.

For mange var det uventet og nytt at Israelsmisjonen arrangerte eget seminar om klimautfordringen. Men også forvalteransvaret for skaperverket handler om integrert misjon. Israelsmisjonen innførte for flere år siden en egen klimaavgift på alle sine flyreiser. For hver flyreise settes av 100 eller 200 kroner på eget klimafond som anvendes til skogplanting i Israel. Skogen bevarer jorda, men er kanskje også de beste middel til å rense lufta.

For Israelsmisjonen er støtte til Israel ikke primært offentlige punktdemonstrasjoner, men et vedvarende og integrert engasjement, der evangelisering, diakoni og samfunnsansvar hører sammen, uten nødvendigvis å måtte blandes sammen. I det jødiske kjøkken tilberedes og spises både melk- og kjøttprodukter, riktig nok med ulikt bestikk og til ulik tid (kosher).

På tilsvarende måte ønsker Israelsmisjonen å holde ulike engasjement sammen uten å blande dem sammen.

Les også: Utvelgelsen står fast , skriver Vebjørn Selbekk