SEND INN INNLEGG
Jeg tør påstå: Den største syn
...
Jeg tør påstå: Den største synden og hindringen som vi har som folk og land er materialismen. Den tar ingen tak i, for den rammer oss alle. Materialismen har løftet oss til de store høyder de siste to–tre tiårene, skriver Sten Sørensen. Foto: Privat
Den største synden og hindringen?
Del
Levestandarden har gått i været. Hytten og båten skal tas vare på – og ikke minst brukes. Feriene må plottes inn med turer til Syden. Fritiden er blitt mer og mer viktig for å få en god livskvalitet. Kanskje kan disse i og for seg gode tingene bli en hindring for oss?

Leser en kristne aviser, får en inntrykk av at de største syndene i landet går på de moralske områdene. Rundt andre temaer har det vært temmelig stille.

Mitt anliggende er ikke å undervurdere eller bringe til taushet moralske temaer, men heller peke på en enda større utfordring.

Jeg tør påstå: Den største synden og hindringen som vi har som folk og land er materialismen. Den tar ingen tak i, for den rammer oss alle. Materialismen har løftet oss til de store høyder de siste to–tre tiårene.

Levestandarden har gått i været. Hytten og båten skal tas vare på – og ikke minst brukes. Feriene må plottes inn med turer til Syden. Fritiden er blitt mer og mer viktig for å få en god livskvalitet. Kanskje kan disse i og for seg gode tingene bli en hindring for oss?

 

 

 

Kristenliv

Jeg kom nylig over ei bok med tittelen: «Forgotten Ways» (Glemte veier) av Alan Hirsh. La meg sitere fra boka:

«For omlag fire år siden deltok jeg på et seminar om misjonerende kirker/menigheter hvor taleren stilte dette spørsmål:

«Hvor mange kristne tror du det fantes rundt år 100 e.Kr.?»

Han fortsatte:

«Hvor mange kristne tror du det var rett før keiser Konstantin kom til makten, i år 310 e.Kr.?»

Her er det overraskende svaret:

«I år 100 e.Kr. var det så få som 25.000 kristne, men i år 310 etter Kristus fantes nærmere 20,000,000 kristne.»

Han sier videre:

«Det var illegale/forbudte evangeliske fellesskap gjennom hele denne perioden. I den letteste perioden ble de tolerert, i den verste perioden ble de utsatt for alvorlig og sterk forfølgelse.

De hadde ikke kirkebygninger som vi kjenner til. Riktignok har arkeologer oppdaget kapell som daterer seg til denne perioden, men disse var et unntak fra regelen, og disse var små ombygde hus.

De hadde heller ikke Bibelen slik vi kjenner den. Det var jo på denne tiden de kanoniserte skriftene ble satt sammen. De hadde heller ikke en institusjon eller den profesjonelle formen av lederskap som vi kjenner til i dag.

De hadde ikke søkervennlige gudstjenester, ungdomsmøter, lovsangsband/grupper, seminarer, komiteer, og så videre. Egentlig gjorde de det heller vanskelig å tilslutte seg en menighet.

På slutten av det andre århundret måtte konvertitter/nyomvendte gjennomgå en betydelig initieringsperiode for å bevise at de var verdige det kristne fellesskapet.»

I denne vanskelige tiden med stor forfølgelse, fra år 100–310 e.Kr. vokste de kristne fra 25.000 til 20 millioner!

Er det ikke rart? Er det ikke mot alle odds?

Atmosfæren ved Colosseum der de kristne ble kastet til løvene var så sterk, at mange av tilskuerne som satt på tribunene for å bli underholdt av det de så, ropte ut med høy stemme: Vi vil også bli frelst og følge Jesus!

Martyrenes blod ble kirkens sæd!

Rikdom og materialisme er ikke synd i seg selv. Ting er ikke synd. Det blir til synd når tingene og materialismen styrer og eier oss. Da blir materialismen en avgud.

Er det nettopp dette som er i ferd med å skje med oss troende? Er det nettopp dette som er i ferd med å skje i våre menighetsmiljø? Men vi tør ikke skrive om det – eller forkynne det, for mange av oss sitter i glasshus. Da er det lettere å fyre løs på moralske synder.

Jeg spurte en god venn om det finnes en måte vi kan teste oss om vi er materialister eller ikke? Da svarte han:

«Gir du tienden til Guds sak og ofrer til misjonen, og tar ansvar i den lokale menigheten, er det liten sjanse for at du er blitt en materialist.»

Kyrie eleison. Gud se i nåde til oss!

 

Les også Dagens lederartikkel:

 

Mer debatt: Her er de siste 100 publiserte meningsinnleggene i Dagen