SEND INN INNLEGG
RADIKALISERING: Jeg har aldri
...
RADIKALISERING: Jeg har aldri advart noen om å lese Bibelen eller Koranen for den sakens skyld. Men jeg tror ikke at Koranen eller Bibelen i seg selv kan motvirke radikalisering, skriver Per Sandberg (bildet). Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
– Alt kan tolkes ekstremt, også Bibelen
Del
For mange er islam «fredens religion» og blir tolket dithen at alle former for vold mot mennesker er hån mot Allah. Andre bruker den samme Koranen til å legitimere de grusomste handlinger. Nøyaktig det samme kan man si om Bibelen.

Per Sandberg
Både Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Dagens leder av 8. april reagerer på at jeg nevner Bibelen i min kronikk i Dagbladet 27. mars om religiøs ekstremisme . Det forsøkes å tillegge meg en mening om at jeg likestiller islam og kristendommen og advarer unge om å lese Bibelen – dette er feil.

Les også:Per Sandbergs innlegg i Dagbladet - Når religionene kolliderer

Kjell Ingolf Ropstads synspunkt - Frps advarsel mot Bibelen

Lederartikkel i Dagen  - Per Sandbergs påskehilsen

Leser man min kronikk i sin helhet, er det helt utvetydig at det er problemstillinger rundt religiøst motivert ekstremisme og vold jeg setter fokus på. Radikal islam har uten tvil vært det største arnestedet for terrorisme de siste år.

Jeg er svært skeptisk til alle former for lukkede tankesystemer. Dette kan være religioner eller ideologier som motarbeider kritiske spørsmål og søken etter fakta som kan utfordre de vedtatte sannheter innenfor det gitte tankesystem. Uten kritikk, åpenhet og aksept for ulike meninger stanser fremgang.

Koranen kan leses og tolkes på utallige måter. For mange er islam «fredens religion» og blir tolket dithen at alle former for vold mot mennesker er hån mot Allah.

Andre bruker den samme Koranen til å legitimere de grusomste handlinger. Nøyaktig det samme kan man si om Bibelen. Den kan tolkes i totalt ulike retninger, også for å legitimere vold. Dette er ikke en løs påstand, men historisk fakta. Det mener jeg både Ropstad og Dagenredaksjonen bør erkjenne.

Selvsagt skal barn og unge lære om kristendommen, dens historie og innvirkning på oss. Jeg har aldri advart noen om å lese Bibelen eller Koranen for den sakens skyld. Men jeg tror ikke at Koranen eller Bibelen i seg selv kan motvirke radikalisering.

Jeg mener den beste motvekten til radikalisering er gjennom å utvikle menneskets iboende rasjonalitet, fornuft, empati og nysgjerrighet.

Nestekjærlighet og altruisme er utviklingstrekk i menneskelig evolusjon som har resultert i siviliserte samfunn. Det er eksempelvis ikke på grunn av kristendommen, men på tross av den, at vi ikke lenger aksepterer noen form for slaveri i vår del av verden. Både Det gamle og Det nye testamentet forsvarer og promoterer som kjent denne høyst uetiske praksisen som selv Jesus aldri tok avstand fra.

jesus,nt,gt,evolusjon,synspunkt,frp,altruisme,nestekjærlighet,radikalisering,krf,kristendommen,terrorisme,radialisme,lederartikkel,kjell ingolf ropstad,koranen,allah,vold,religion,islam,tolkning,bibelen,per sandberg,dagensdebatt