SEND INN INNLEGG
ARKEN: Man kan spørre seg om d
...
ARKEN: Man kan spørre seg om dette er en guddommelig dom over Europa (og eventuelt andre steder) for all den synden som florerer her, eller om det bare er en advarsel til Guds folk? spør Peter James ­Johansen. Foto: Silje Rognsvåg
Flodbølgen kommer
Del
Ved en av bryggene i Rotterdam, Nederland, er det ankret en ganske spesiell båt. Båten er 119 meter lang, 30 meter bred og 23 meter høy. Båten er bygget i tre og er et mirakel i seg selv. Dette er Johan Huibers kopi av Noahs Ark!

For et par dager siden fikk jeg selv møte Johan. Det var et stort øyeblikk, siden jeg etter cirka seks år hadde håpt på et mirakel om å få møte ham. Dagen hadde kommet og endelig fikk jeg møte ham. Jeg spurte Johan hva som var bakgrunnen for at han bygde båten.

Han fortalte meg om den usynkelige drømmen. En natt i 1995 drømte han at i en storm kom det en flodbølge som oversvømte hele Nord-Holland (en del av Nord-Nederland). I drømmen så han at bølgen fylte hele hagen hans og tok med seg fritidshuset og alt i hagen.

Drømmen var så levende at når Johan våknet gikk han til vinduet for å se om det faktisk hadde skjedd. Etter denne drømmen begynte tankene om å bygge en annen usynkelig drøm, en fullstørrelse kopi av Noahs Ark. Denne drømmen skulle koste cirka 40 millioner kroner og ble fullført i 2012.

Noe av grunnen til at jeg så gjerne ville treffe Johan, var at jeg selv hadde en drøm om en gigantisk flodbølge komme inn over Norge. En dag satt jeg på bussen fra Ansgarskolen i Kristiansand og inn til sentrum. Jeg treffer en gammel venn som begynner å fortelle meg om et Facebook-innlegg jeg hadde skrevet om denne drømmen om denne flodbølgen som jeg tror vil komme.

Han forteller meg at han trodde det bare var en drøm og at det ikke betydde noe mer. Men så forteller han til min overraskelse at han selv hadde en levende drøm der han står på toppen av Ansgarskolen og ser en gigantisk flodbølge komme inn over Kristiansand.

I løpet av årenes tid har jeg selv møtt rundt ti til femten personer med lignende drømmer. Johan har selv møtt tre personer med drømmer om flodbølger komme over Nederland. Jeg er overbevist om at Gud prøver å fortelle oss at det vil komme en gigantisk flodbølge.

For deg som tviler på moderne­ profetier vil jeg sitere Paulus: «forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode» (1.Tess 5:20–21). Vi ser i historien om Josef, om hvordan han tyder Faraos drømmer, og Josef forteller Farao at han har hatt to drømmer som betyr det samme og at det betyr at Gud forteller ham hva Han vil gjøre (1.Mos 41:25).

Denne historien er med på å forankre prinsippet med at når Gud taler to eller flere ganger om det samme er det sant og vil skje. I mitt og Johans tilfelle har vi møtt på mange mennesker som forteller om den samme flodbølgen.

Når det kommer til hva Skriften sier om flodbølger, les følgende vers i Det Gamle Testamentet: «Jeg er Herren din Gud som rører opp havet så bølgene bruser» (Jes 51:15).

Jesus snakker selv om en (mulig) flodbølge, og om endetiden: «På jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger.» (Luk 21:25)

Man kan spørre seg om dette er en guddommelig dom over Europa (og eventuelt andre steder) for all den synden som florerer her, eller om det bare er en advarsel til Guds folk?

Skriften slik jeg tolker den peker på at dette er Guds handling. Man kan jo spørre seg hvorfor Gud vil la noe slikt skje, siden Han tross alt er kjærlighet og ønsker bare det gode. Slik jeg kjenner Gud vil Han la en slik ting skje nettopp fordi Han er kjærlighet og at Han hater synd.

Tenk på samfunnet i dag. Bare i Norge er det hvert år over 15.000 legalisert drap av ufødte barn i mødrenes mager (også kalt abort). Vi utrydder barn med Downs Syndrom gjennom selektert abort og vi holder på å legalisere aktiv dødshjelp, også kalt eutanasi.

Vi som nasjon og kontinent lever i stor grad på slavevirksomhet gjennom hvordan vi utnytter verdens fattige og ikke minst, vi forkaster alt som har med Gud å gjøre og lever i et konstant opprør mot alt som er hellig.

En kjærlig Gud vil ta et oppgjør med slik ondskap, hvis ikke er Han ikke kjærlig. Uansett så er det klart at Gud har advart oss, og det er opp til oss om vi vil ta advarselen til etterretning.

Tilbake til Johan Huibers Ark. Når du går inn på hjemmesiden til Arken, så vil du kunne lese at Arken er for tiden stengt. For meg er dette et profetisk bilde på at snart er det for seint å omvende seg fra synd og komme til Jesus.

Det er som i Noahs dager, menneskene spiste og drakk, giftet seg og gav til ekte, men så kom det en dag at Noah lukket døren til Arken, og vannet kom og tok dem alle sammen.

Slik skal det være når Jesus kommer tilbake. Kanskje hva jeg så på nettsiden er et profetisk bilde på at snart er tiden ute, flodbølgen kommer og deretter kommer Jesus tilbake?

Når døperen Johannes virket i sin tjeneste kalte han menneskene til å omvende seg, gjøre det som var rett, hjelpe de fattige, ikke snyte med skatten og være tilfreds med det vi har. Det samme bør vi gjøre!

En slik flodbølge er i seg selv ikke noe å frykte så sant man lever rett med Gud. Men dessverre er det ikke alle av oss som lever rett med Gud. Blant mange kristne florerer det av opprør, selvdyrkelse, pengebegjær, utroskap, gjengifteri og mange av oss ærer Gud med våres lepper, men våres hjerter er langt borte ifra Ham.

Vi må vende oss bort ifra dette og begynne å søke Guds vilje i det som står i Skriften, ta opp vårt kors daglig og følge Jesus hvor enn Han går. Samtidig er det viktig å huske på at denne profetien kan være en advarsel fra Gud om noe av det som vil komme.

Det betyr for noen av oss, at vi må flytte opp i høyden. For andre vil det bety at vi må være villig til å miste vårt liv i en slik katastrofe der vi er.

Uansett betyr det at vi alle bør begynne å leve fullt og helt for Herren, følge Hans Ord som vi finner i Skriften og leve som dette er vår siste dag.