SEND INN INNLEGG
LOKALVALG: Kristne har ulike p
...
LOKALVALG: Kristne har ulike politiske holdninger. Og slik må det være! Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger i vårt samfunn, skriver Knut Sand Bakken foran det kommende valget. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix
Kristen politikk – hva er det?
Del
Et hvert valg er et valg om verdier. Derfor angår høstens kommunevalg oss alle. For det handler om våre liv der vi bor.

Partiene er som vanlig opptatt av å kapre kristenfolkets velgere. Det må gjentas til kjedsommelighet. Kristne har ulike politiske holdninger. Og slik må det være! Det er direkte ukristelig å hevde at Bibelen er en kokebok med oppskrifter på politiske løsninger i vårt samfunn. Vi finner ikke svar på kompliserte politiske spørsmål i Den hellige skrift. For forfatterne var for eksempel demokrati helt ukjent. Og det er vel ingen i dag som vil gjøre ord i Det gamle testamentet til sine der personer med samme kjønn som har sex, trues med dødsstraff.

Men når kristentroen påvirker noen politikeres avgjørelser for eksempel i lovgivningen, er naturligvis det helt legitimt. Men en slik kristen påvirkning gir ikke avgjørelsen en kristen legitimitet. Hvis noen hevder det, blander de det verdslige og det åndelige regiment sammen og gjør kristendommen til en lovreligion. Og hva en lovreligion fører til, skulle det ikke være nødvendig å komme nærmere inn på.

Det er viktig å ta vare på visse grunnverdier. Vi har blitt flinke på likhet i kongeriket selv om levekårene for mange langt fra er tilfredsstillende. Dersom samfunnet lar grunnverdiene om likhet flyte, vil markedet overta hele styringen. Og da vil de svake tape! Felles for oss kristne er en tro som utfordrer til engasjement for fattige, svake og de som faller utenfor. Derfor er det viktig at enkeltindividet ikke settes fremfor fellesskapet. Og det skal et visst mot til å stemme på partier som gjennom «sine kristne grunnverdier» skaper angst for det ukjente og fremmede! For det er langt fra de jeg vil kalle en kristen politikk!

Politisk valgkampdebatt er blitt mer show enn opplysende meningsbryting. Applaus får de raske replikker og unyanserte spissformuleringer. Programlederne forsøker å stille politikerne til veggs med intrikate spørsmål for så å avbryte ethvert forsøk på et lengre resonnement. Iblant skjemmes også debatten av direkte ufine karakteristikker. Valgkamp er ikke noe for amatører med sarte sjeler. Verst er det å høre på debatter hvor den som snakker høyest og avbryter kraftigst, får ordet. Og vi sitter igjen med inntrykket av at politikere kjennetegnes av løfter de ikke kan holde. Jeg glemmer aldri en karikaturtegning av en ordrik prestekollega på prekestolen. Tegningen hadde følgende tekst: «Tal høyere, pastor, argumentene er svake!»

Jeg for min del, og jeg vil tro mange med meg, får tiltro til politikere som ikke bruker de store ord, som er lydhøre overfor andre – også overfor sine meningsmotstandere i debatten – og legger vinn på å være ærlige og er oppriktig opptatt av verdier som rettferdighet, fellesskap, omsorg og kjærlighet. For valget handler også i år om disse verdier.

LES: Etterlyser grønne valg hos kristne

«Vi får de politikere vi fortjener,» sier vi litt fleipete og legger til at de kjennetegnes ved løfter de ikke klarer å holde. Det er ikke tilfelle. Vi får langt bedre lokalpolitikere enn vi fortjener. Mange er også engasjert i frivillig arbeid, i idrettslag og menigheter. Det er viktig at de fleste lokalpolitikere ikke er heltidsansatte. De bør møte virkeligheten på arbeidsplassen og i sitt nærmiljø, og ikke primært i kommunens rådhus!

Som borgere har vi alle et ansvar for at bli en del av fellesskapet. De grunnverdier vi har og verner om, må ikke bli ekskluderende. De er inkluderende. Det er vårt frihetsbegrep som skaper rom for mangfoldet. Integrasjon er en oppgave, som kun har én løsning. Den må lykkes. I vårt sutresamfunn er de gamle idealene i ferd med å rakne De gamle idealene eller dyder som de gamle snakket om, ærlighet, redelighet, mot, tapperhet og nestekjærlighet er fremmedord, fjernt fra vår virkelighet. Jeg tror det fremdeles er mye ressurser til et mer rettferdig og varmt samfunn dypt nede i den norske folkesjelen. Og denne røsten er langt viktigere enn stemmene på børsen!

LES: Tro, kirke og miljø

Våre kommuner skal preges av mangfold. Vi kan ikke godta at mennesker under noen omstendigheter forskjellsbehandles, utelukkes eller utsettes for vold og trusler på grunn av rase eller tro. Men jeg er redd for er at enkelte politikere kommer til å spille bevisst på fremmedfrykten, også i denne valgkampen. Det er vanskelig å gjøre det flerkulturelle Norge med all dets mangfold til en god valgkampsak, dessverre!

For det er alltid viktig å understreke våre grunnverdier. Dersom samfunnet lar disse verdiene flyte, vil markedet overta helsestyringen. Da vil de svake bli taperne. Felles for oss kristne er jo nettopp en tro som utfordrer til engasjement for fattige og svake. Og en rettferdig fordeling.