SEND INN INNLEGG
PLANLEGGING: Det er viktig at
...
PLANLEGGING: Det er viktig at norske politikere tar lærdom av det svenske samfunnets resultater av innvandringspolitikken og tar den utviklingen som har skjedd i dette landet med i sin planlegging av innvandringspolitikken i Norge i årene fremover, skriver Bjarne Bjelland. Foto: Illustrasjonsfoto: Adam Ihse, TT/NTB Scanpix
Feilslått og misforstått 
innvandringspolitikk
Del
Selv om statistikker, rapporter og media gir oss ­realiteten virker det som ledende svenske politikere fortsatt svever i en faktisk villfarelse hvor fakta innen kriminalitetsutviklingen ikke snakkes om. Eller er det slik at de bevisst ignorerer virkeligheten?

Vårt naboland Sverige er blitt et skrekkens eksempel på feilslått og misforstått innvandringspolitikk . Landet har i dag fått resultatet av den innvandring som de har åpnet opp for siden begynnelsen på 70-tallet, da Sverige fortsatt var et homogent samfunn. Det multikulturelle samfunnet skulle bli et godt sted å leve for alle og videre være slik at egen kultur skulle bli rikere av å få kontakt med andre kulturer.

Les også: Oslo kan få muslimsk ordfører

Dagens virkelighet er et godt stykke unna den virkelighet svenske politikere så for seg den gang de åpnet for høy innvandring. Innvandring og ikke minst integreringspolitikken har mislykkes i en slik grad en nesten ikke kunne forestille seg. Drømmevisjonen til mange svenske politikere ble aldri en realitet slik de hadde tenkt det.

I en reportasje 07.09.2013 i NRK ble det vist til tall fra Interpol som viste at Sverige er blant Europas mest kriminelle land, men tallene var omstridt. Tallene var tidligere offentliggjort av den danske avisen Jyllands-posten. I reportasjen sto det videre at «Sverige er det klart mest utrygge landet i Skandinavia».

I Sverige i dag finnes 55 geografiske områder fordelt over 22 steder hvor kriminelle gjenger har tatt makten og kontrollen over lokalsamfunnet. Gjengene driver åpenlys narkotikahandel, forbrytelser og grove voldsutøvelser på åpen gate og har videre en forakt overfor det svenske offentlige systemet.

Denne kriminaliteten skremmer befolkningen på en slik måte at det er meget vanskelig å få vitner til å stå frem i rettsforfølgning av de kriminelle gjengene. Politiet har også store problemer med å gjennomføre sitt arbeid inne i disse områdene etter at forbrytelser er begått, noe som igjen svekker politiets rolle som den enkelte borgers beskytter, og også fører til at mange ikke lenger kontakter politiet etter at de har blitt utsatt for forbrytelser. Nylig eksploderte en bil i Gøteborg hvor fire personer ble drept inkludert en fire år gammel jente. En av mennene som ble drept var tilknyttet en kriminell gjeng.

«Før eksplosjonen fredag var 17 menn drept i gjengrelaterte drap i Göteborgs forsteder siden januar 2011, og samtlige drap er uoppklart, ifølge en gjennomgang Göteborgs-Posten har foretatt».

I 2013 kom «Politirapporten 2022» som er en rapport om fremtidens kriminalutfordringer i Oslo. På rapportens side 27 står det følgende: «I Sverige har gjengkriminaliteten vokst i de tre største byene, Stockholm, Göteborg og Malmö. Dette har i all hovedsak skjedd i tilknytning til boområder med en høy andel innvandrere og store sosiale utfordringer. I enkelte av drabantbyene er det utviklet parallellsamfunn med egne lover og regler. I disse omgivelsene fungerer gjengene som en alternativ karriere og maktfaktor. For det svenske rettssamfunnet er dette noe som beskrives som en reell og økende trussel mot rettsstaten».

Aftenposten skrev i en reportasje 21. juni 2013 «Rapporten advarer mot grupper som søker sammen for å endre dagens demokratiske spilleregler. Det påpekes hvor viktig det er at slike parallelle samfunn ikke får utvikle egne regler og kodekser som bryter med norsk lov. En slik utvikling vil ifølge rapporten undergrave folks tillit til fellesskapet og gi grobunn for korrupsjon og undergraving av rettsstaten».

Utviklingen hos våre svenske venner er ikke noe nytt eller sensasjonelt. I mange år har vi sett den bekymringsfulle utviklingen i flere områder i Sverige. Svenske kriminelle bander har også vært i Norge og begått forbrytelser.

Selv om statistikker, rapporter og media gir oss realiteten virker det som ledende svenske politikere fortsatt svever i en faktisk villfarelse hvor fakta innen kriminalitetsutviklingen ikke snakkes om. Eller er det slik at de bevisst ignorerer virkeligheten? Det virker som svenske politikere fortsatt drømmer om det «multikulturelle samfunnet». Dette vil fortsatt bare være en drøm som ikke vil gå i oppfyllelse.

Det er viktig at norske politikere tar lærdom av det svenske samfunnets resultater av innvandringspolitikken og tar den utviklingen som har skjedd i dette landet med i sin planlegging av innvandringspolitikken i Norge i årene fremover.