Foto: Trond Reidar Teigen / N
...
Foto: Trond Reidar Teigen / NTB
Leder
Ingen enkel vei ut av KrF-krisen
Del
Det er et parti i dyp krise som møtes til digitalt landsmøte akkurat nå. Tallenes tale har sjelden vært dystrere for Kristelig Folkeparti enn denne våren, under fem måneder før høstens stortingsvalg.

Nettstedet Poll of polls lager hver måned en sammenstilling av resultatene fra samtlige meningsmålinger. For inneværende måned oppnår KrF 3,2 prosents oppslutning. Om det skulle bli valgresultatet vil partiet i realiteten være utradert fra rikspolitikken og sitte igjen med et fattig mandat på Stortinget.

For fire år siden klarte partiet å klamre seg fast rett over sperregrensen med 4,2 prosent og åtte mandater. Det var det nest dårligste resultatet i partiets historie etter at det ble landsomfattende i 1936. Da oppnådde de 1,4 prosent av stemmene og fikk to representanter på Stortinget.

Det finnes ingen quick-fix på problemene til KrF. For det første er det ikke mulig å peke på en enkeltsak, eller et politikkområde, som alene kan være med på å snu den negative spiralen. Dessuten tar alltid en redningsaksjon tid, lang tid. Og den tiden har ikke partiet fram mot valget.

Høsten 2018 hadde KrF sitt berømte ekstraordinære landsmøte på Gardermoen for å gjøre et sidevalg i forhold til regjeringssamarbeid. I januar 2019 gikk partiet inn i regjeringen Solberg sammen med Høyre, Frp og Venstre. I april for to år siden ble Kjell Ingolf Ropstad valgt som ny partileder. Ingen av disse hendelsene, som hver for seg er vesentlige i et partis historie, greide å bringe partiet opp på et stabilt nivå over sperregrensen på fire prosent.

I januar i fjor fikk KrF det regjeringsalternativet de har jobbet for i ganske mange år, og som de i følge partilederen fortsatt ønsker å satse på. Frp forlot regjeringen, og dermed utgjør Høyre, Venstre og KrF mannskapet på den norske samfunnsskuta.

Men heller ikke endringen i regjeringen og politiske gjennomslag ga KrF et løft. I juli 2020 fikk partiet et gjennomsnitt på meningsmålingene på 3,9 prosent. Det er det nærmeste partiet har vært den magiske grensen på nesten et år.

Før landsmøtet startet torsdag sa Ropstad at partiet vil fortsette sine prioriteringer med en veldig tydelig familiepolitikk, satsing på verdisaker, eldreomsorg og internasjonal solidaritet. Det beste som kan sies om det er at KrF er gjenkjennelig.

Ved rekordvalget i 1997 fikk KrF 25 stortingsrepresentanter. Da handlet mye av valgkampen om kontantstøtte til barn opptil tre år som alternativ til barnehageplass. På landsmøtet i år lanserte partilederen det som skal bli en hovedsak for KrF i den kommende valgkampen: Kontantstøtte på 7.500 kroner pr. måned til pårørende som hjelper pleietrengende eldre i hjemmet. I tillegg vil han gi fastlegene rett til å skrive ut avlastning på resept.

Det ligger selvfølgelig ingen garanti i at løfter om en ny kontantstøtte er veien ut av kristen for KrF. Men det viser i hvert fall partiets vilje til å følge opp et av sine annonserte og tradisjonelle satsingsområder, eldreomsorgen.