Påskedagenes hendelser er av s
...
Påskedagenes hendelser er av så avgjørende betydning at vi aldri kan bli ferdig med å grunne over dem, skriver Dagens lederskribent. Illustrasjon: Adobe Stock
Leder
Å gå inn i påsken
Del
Ordet påske betyr forbigang. Det er likevel viktig at påsken ikke blir forbigått. En koronasituasjon som hindrer feiring av påske i fellesskap med andre kristne, gir en gyllen anledning til å gjenoppdage høytiden i hjemmet.

Den første påsken i bibelsk forstand var en familiehøytid. Og den fant sted under langt mer dramatiske omstendigheter enn de vi opplever i dag. Det hebraiske «pesach» viser nemlig til dødsengelen som gikk forbi hebraiske hjem der blodet av et lam var strøket på dørkarmen. Dette var den siste av de ti landeplagene Gud sendte over Egypt for å få farao til å la israelskfolket dra ut og til løfteslandet.

Dette påskedramaet pekte etter kristen forståelse fram imot et annet lam og en annen forbigang. Det var det fremste av mange forbilder i Det gamle testamente på at Messias, Guds sønn, skulle gi livet sitt til soning for verdens synder. Ordet om korset er ikke først og fremst et budskap om lidelse og mørke, men det sterkeste vitnesbyrdet om Guds overveldende kjærlighet til en verden som har vendt ham ryggen.

Den evige far lar den rettferdige straffen for all urett som er begått på jorden siden tidenes morgen, ramme sin egen sønn. Og han reiser ham opp igjen til nytt og evig liv for alle som tar imot den ufortjente gaven. Det er fullbrakt. Ingen er så dypt nede at Guds kjærlighet og forsoning ikke kan nå dem.

Med tanke på hvor radikalt dette budskapet er, er det både tankevekkende og nedslående at de fleste nordmenn lar det passere uten å merke seg særlig ved det. Vi lever i et land med kors i flagget, men få tenker tilsynelatende særlig mye over hva korset handler om og hva det kan bety i den enkeltes liv.

Enda mer alvorlig er det hvis påsken går fra å være høytid til å være fritid også for dem som bekjenner kristen tro. Påskedagenes hendelser er av så avgjørende betydning at vi aldri kan bli ferdig med å grunne over dem. Når vi lever i et land der vi til og med er fritatt fra arbeid på disse dagene, er det på sin plass å fylle dem med meningsfullt innhold.

Å lese bibeltekstene for de ulike dagene og samtale om dem er overkommelig for de fleste av oss. Oversikten over de aktuelle tekstene finner man på bibel.no eller i oversikten over tekstene for kirkeåret som finnes i de fleste bibelutgaver. Det finnes også en rekke sterke påskesalmer- og sanger som man enten kan synge eller lytte til. Mange av disse er fritt tilgjengelige på internett.

Påskehøytiden i år setter på spissen en utfordring som kristne i økende grad må forberede seg på å håndtere hvis man vil bli bevart i troen og gi den videre til nye generasjoner. Det er grunn til å regne med at storsamfunnet vil være stadig mindre preget av en kristen tankegang og tradisjoner. Dermed må den enkelte av oss, enten vi lever alene eller i familiefellesskap, ta mer bevisste valg. Innholdet vi vil fylle dagene med, må vi selv velge.

Skjærtorsdagens fotvask, innstiftelsen av nattverden, bønn i Getsemane, svik og pågripelse. Langfredagens farse av en rettssak, hån, korsfestelse og død. Påskedagens uventede jubel og håp. Dette er ting vi ikke må gå forbi, men gå inn i.

Da får vi ikke bare en påminnelse om det Jesus en gang gjorde, men også om hvor stor Guds kjærlighet er og hvilket håp som ligger i den kristne tro.