Hverdagen blir sakte, men sikk
...
Hverdagen blir sakte, men sikkert litt tryggere for alle dem som tidligere har fått høre at «dette er slikt du må tåle». Illustrasjonsfoto: Adobe Stock
Leder
Sakte gjør #metoo livet litt tryggere
Del
#metoo ruller videre. Oppgjøret er kommet til bokbransjen, motorsportmiljøet og politiet.

En fersk undersøkelse i bokbransjen viser at fire prosent har opplevd seksuell trakassering de to siste årene. Regner man enda flere år bakover, har hele 29,3 prosent erfart slik trakassering.

I kjølvannet av Harvey Weinstein-avsløringene kartla Klassekampen omfanget av seksuell trakassering i denne bransjen. De avdekket alt fra uønskede slibrigheter og tafsing til grovt maktmisbruk og voldtekt.

Det var likevel først etter et bitende syrlig innlegg av forfatteren Agnes Ravatn i Aftenposten i november i fjor, at bransjen selv undersøkte forholdene. Ikke uventet fant de at kvinner under 45 år er mest utsatt. Nå gjør de et forsøk på å rydde opp gjennom en felles varslingstjeneste og varslingsombud i bransjen.

Asymmetriske maktforhold er ofte et kjennetegn der overgrep skjer. Unge, kvinnelige debutanter kan ha følt seg presset når eldre, berømte, mannlige forfattere gjorde tilnærmelser.

Kanskje var kvinnene redde for å si fra, fordi de regnet med at det var seniorene, forlagets stjerner, som ville bli trodd, og at en klage kunne få konsekvenser for karrieren. «Jo mer status mannen som tafset hadde, jo mer risikabelt var det å si fra», skrev forfatteren Ida Jackson i Dagbladet.

Slike ujevne maktforhold er også en del av problemet i motorsportmiljøet, ifølge Karin Else Fossen (30), som delte sin historie i Aftenposten for en tid siden. Hun har vært i miljøet siden hun var liten og var bare tolv år da eldre menn begynte sine seksuelle fremstøt. Flere av dem satt på mye makt. «Du er redd for hva de kan gjøre mot deg i ettertid», sier hun.

Også i motorsportmiljøet blir det nå ryddet opp. Norges bilsportforbund reagerte raskt etter Aftenposten-oppslaget og etablerte en varslingskanal. Det triste er at det måtte gå så lang tid. Fossen forteller at hun tidligere fikk høre at slikt måtte man forvente i et mannsdominert miljø. Det er nedslående. Man skal verken tåle eller forvente trakassering.

Det man derimot kan forvente, er at politiet, som skal se til at folk oppfører seg skikkelig, selv vet hvor grensene går. At 904 medarbeidere (6,6 prosent) i politiet har vært utsatt for seksuell trakassering det siste året, er rystende. I en undersøkelse som ble presentert i desember kom det blant annet frem historier om misbruk av posisjon for å oppnå seksuelle handlinger.

For en uke siden viste en ny undersøkelse at hele 16 prosent av de ansatte i Politiets utlendingsenhet har opplevd seksuell trakassering. For de ansatte i politiet er det godt dette nå kommer frem i lyset. For politiets omdømme er det tvingende nødvendig at det ryddes opp fort.

#metoo-oppgjøret har vært vondt, men absolutt nødvendig. Kvinner som før holdt ut og tiet har fått mot til å si fra. Bransje etter bransje er tvunget til å rydde opp, innføre varslingsrutiner og trekke linjer for akseptabel oppførsel.

En dom i Høyesterett for en måned siden, er viktig i så måte. Her fikk en ung, kvinnelig industrimekaniker medhold etter at hun saksøkte to kunder i bedriften hun jobbet i. Dommen viser hvor den nedre grensen for seksuell trakassering går.

Man skal ikke måtte finne seg i plagsom oppførsel. Slik blir hverdagen sakte litt tryggere for alle dem som tidligere har fått høre at «dette er slikt du må tåle».

metoo,seksuell trakassering,overgrep,maktbalanse