NÅLESTIKK: Massevaksinering mo
...
NÅLESTIKK: Massevaksinering mot koronaviruset er i gang i hele verden. Foto: LM Otero
Leder
Selvfølgelig bør kristne ta vaksinen
Del
Troen på Gud har aldri stått i motsetning til å benytte seg av legehjelp, medisin eller vaksiner.

Baptistpastor Bjørn Kristiansens innlegg her i avisen med den selvforklarende tittelen «Derfor sier jeg nei takk til vaksinen» har forståelig nok vakt debatt.

Pastoren i Risør baptistmenighet henviste blant annet til frykten for bivirkninger for å begrunne sitt personlige standpunkt om å ikke ta koronavaksinen. Og han advarer imot eventuelle forsøk på innføre tvangsmedisinering.

Men det som har vakt aller mest oppmerksomhet er et avsnitt i innlegget der han skriver at han undrer seg over at så mange kristne «lever i frykt for et virus som Jesus vant seier over på korset for 2000 år siden».

– Det var ikke Pfizer eller Moderna som først gav oss legedom og beskyttelse mot korona, men Guds egen sønn, fremholder baptistpastoren blant annet.

Kristiansen har siden beklaget innholdet i artikkelen i et nytt innlegg . Der understreker han at han ikke er motstander av vaksiner og medisiner og at hensikten med det han skrev var å forsvare valgfrihet og gi folk oppmuntring gjennom de bibelversene han refererte.

I Vårt Land kritiserer Høyres stortingsrepresentant Lene Westgaard-Halle Dagen for i det hele tatt å ha publisert Kristiansens innlegg. Hun mener at vi som et minimum burde ha merket innlegget som villedende.

Denne kritikken er vi uenig i. For det første er ikke vi Twitter og merker ikke meningene i leserinnleggene våre.

Og vi tror det bærer helt galt av sted hvis norske medier skulle begynne å gjøre det. Avisene her i landet publiserer kontinuerlig innlegg som går på tvers av det egne mediets oppfatning.

Det er et gode for demokratiet at ulike stemmer og meninger, også de som ikke er politisk korrekte, blir publisert på de tradisjonelle medieplattformene.

Dagens debattspalter har alltid vært blant landets mest åpne. Det skal de fortsette å være.

De synspunktene som Kristiansen gir uttrykk for finnes og deles av flere. Heller enn å fortie disse tankene og la de boble i sosiale medier, bør vi ta debatten i åpent lende. Der kan disse meningene møte motbør.

For det er viktig å gi slikt tankegods en klar respons. Der er vi enig med stortingsrepresentant Westgaard-Halle, og det vil også vi bidra til. Vi mener at den kristne responsen på pandemien er å gjøre alt vi kan for å beskytte våre medmennesker mot dette potensielt dødelige viruset.

Man bør avstå fra å spre unødvendig usikkerhet rundt vaksinen og kvaliteten på den. Vi, for vår del, har tillit til myndighetenes godkjenningsprosedyrer og den åpenheten som råder på dette området.

Fremfor alt: Ingen bør avstå fra å ta vaksinen fordi de tror Gud beskytter dem fra å bli smittet. Å tro på Gud står ikke i motsetning til å benytte seg av legehjelp, medisin eller vaksiner. En slik holdning kan rett og slett være farlig.

Gjennom koronapandemiens forløp både ute i verden og her i Norge har det kommet en rekke eksempler på at smitte har blitt spredt på gudstjenester og kristne arrangementer. Det kristne nestekjærlighetsbudet oppfylles best ved å følge smittevernreglene og ved å ta vaksinen så fort man har mulighet til det.

vaksineskepsis,bjørn kristiansen,covid-19