«I stedet for å oppkonstruere
...
«I stedet for å oppkonstruere ikke-eksisterende homofobi burde de fem heller ta en selvkritisk kikk på den måten de selv omtaler sin nytilsatte NLA-medarbeider Jens Fredrik Brenne (bildet)», skriver Dagen. Foto: Privat
leder
Grovt stigmatiserende om Brenne
Del
De fem NLA-medarbeiderne burde ta en selvkritisk kikk på måten de omtaler sin nyansatte kollega Jens Fredrik Brenne.

I midten av september stod studenten ved den kristne NLA Høgskolen, Hedda Brita Beata Widahl, frem i VG med sterk kritikk av sin egen skole.

Foranledningen var NLA Høgskolens ansettelse av Jens Fredrik Brenne som studentprest i en 30 prosent stilling. I intervjuet fremholdt Widahl at hun følte seg diskriminert gjennom ansettelsen av Brenne, som har vært aktiv i det offentlige ordskiftet rundt legning og kristen tro.

Her i Dagen kommenterte vi VG-saken i en lederartikkel noen dager senere. Vi forsvarte ansettelsen av Brenne og imøtegikk argumentet om at det å gi ham en jobb skulle innebære noen som helst form for diskriminering fra skolens side.

Denne lederartikkelen har nå falt fire førsteamanuensiser og en professor ved den samme NLA Høgskolen tungt for brystet. I et innlegg i Dagen tidligere denne uken stiller de fem akademikerne spørsmålet om vi har brutt god pressekikk i den omtalte lederen.

Underskriverne reagerer blant annet på at studenten er navngitt i Dagens lederartikkel. Vi vil da bare minne om at Hedda Brita Beata Widahl selv hadde stått frem med fullt navn og bilde i Norges største nettavis VG.

Siden dette altså er et medium med flere hundre tusen lesere, er det ikke umiddelbart innlysende hvorfor navnet hennes plutselig skulle sensureres i en betydelig mindre avis. Widahl har valgt å delta i den offentlige debatten under sitt fulle navn. Det respekterer vi henne for.

En del av det å ta et voksent menneske og dets synspunkter på alvor er nettopp å omtale personen med det navnet vedkommende vitterlig har. Og vi tror faktisk at den 23-årige studenten klarer seg meget godt uten den infantiliseringen og umyndiggjøring hun her blir utsatt for av eget undervisningspersonell.

De fem NLA-ansatte problematiserer også at de to begrepene «skeiv» og «ikke-troende» skrives i hermetegn i Dagens leder. De påpeker at ordene står uten slike tegn i VGs artikkel og at denne bruken «her gir tvetydige signaler», som de skriver.

Vi kan berolige dem med at det nok er en mye mindre dramatisk forklaring på bruk av hermetegnene enn det underskriverne insinuerer. Det kan da umulig være ukjent for dem at slik tegnsetting er helt vanlig i pressen når man siterer ord brukt i en annen publikasjon.

Hermetegn benyttes her for å vise at begrepene «skeiv» og «ikke-troende» har sitt opphav i den opprinnelige teksten i VG og er studentens egen omtale av seg selv. Disse tegnene er altså sitattegn, ikke noe subtilt forsøk på diskreditere studenten som vi altså mistenkes for.

I stedet for å oppkonstruere ikke-eksisterende homofobi burde de fem heller ta en selvkritisk kikk på den måten de selv omtaler sin nytilsatte NLA-medarbeider Jens Fredrik Brenne.

I teksten får de seg nemlig til å skrive at han «offentlig har gitt til kjenne at han ikke liker seksuelle minoriteter». Det er en grovt stigmatiserende og fullstendig uhjemlet karakteristikk av en hedersmann. Og i tillegg selvfølgelig en svært lite hyggelig velkomsthilsen fra sine nye kollegaer.

Vi synes det er fint at de som underviser har omsorg for sine studenter. Vi håper amanuensisene og professoren etter hvert kan vise det samme hjertelaget overfor sin egen kollega som har måttet tåle så mye urettferdig mistenkeliggjøring. Nå altså også på sin egen arbeidsplass.

leder,jens fredrik brenne,hedda brita beata widahl,nla,lederartikkel,nla høgskolen,homoterapi,konverteringsterapi