FORBØNN: Dette er ikke tiden f
...
FORBØNN: Dette er ikke tiden for å felle noen dom eller for å påberope seg kunnskap man ikke har. Snarere skulle en naturlig kristen respons være å be for Hillsong Norway og alle nåværende og tidligere medlemmer, skriver Dagen på lederplass. Foto: Herman Frantzen
Leder
Når et lem lider
Del
Nå er det en naturlig kristen respons å be for Hillsong Norway og alle nåværende og tidligere medlemmer.

Onsdag ettermiddag kom nyheten om at Brit og Jostein Krogedal forlater rollen som ledende pastorer i menighetsnettverket Hillsong Norway . I et brev til menighetsmedlemmene forteller de selv at de har valgt å trekke seg som følge av manglende tillit internt.

I dagens avis berømmer styreleder David Reme ekteparet for stor innsats gjennom 17 år. Hillsongs internasjonale leder Brian Houston uttrykker også sin respekt og takknemlighet for den jobben ekteparet har gjort.

Det nærmer seg 20 år siden Hillsong begynte å få fotfeste her i landet. Til å begynne med var det ikke minst gjennom lovsangene at merkenavnet ble kjent. Sangene var lidenskapelige og moderne i stilen, og tekstene hadde et tydelig kristent utgangspunkt.

Etter hvert har også menighetsnettverket blitt en viktig inspirasjonskilde for mange kristne, både i og utenfor Pinsebevegelsen. Derfor er det naturlig at nyheter fra Hillsong-bevegelsen vekker manges interesse. Brian Houston har blitt en premissleverandør for mange kristne sammenhenger rundt i verden.

Det er all grunn til å beundre det sterke ønsket om å være kirke for dem som ikke vanligvis oppsøker kirken. I forrige uke kunne vi her i avisen lese om noen av grunnene til at særlig mange unge mennesker har sluttet seg til Hillsong-bevegelsen rundt i verden.

På en vanlig søndag samler de ifølge dem selv rundt 150.000 mennesker til gudstjeneste. Mange av disse går til kirke i vestlige storbyer hvor menighetsledere er mer vant til at pilene peker nedover enn oppover.

I Norge besøkte Brian Houston flere ganger Oslo Kristne Senter tidlig på 2000-tallet. Siden ble det vanlig at hundrevis av nordmenn dro til den årlige Hillsong-konferansen i London. Med sin vektlegging av å arbeide grundig med både gudstjenestene og virksomheten for øvrig, har Hillsong et ideal for mange.

Hillsongs fremvekst har gått hånd i hånd med veksten i sosiale medier, og i betoningen av å kommunisere effektivt og tydelig. Hillsong har inspirert mange menigheter til å konsentrere seg om kirkens hovedbudskap, evangeliet om Jesus Kristus, og til å gjøre dette budskapet tilgjengelig for vår tids mennesker.

Derfor var det et naturlig skritt videre på veien da Intro-nettverket, som Brit og Jostein Krogedal hadde stått i spissen for, tok skrittet fullt ut og ble en del av Hillsong.

Men med veksten har det også fulgt smerte. Signalene om indre uro kom for alvor til overflaten på nyåret i fjor. Siden har det vært gjort flere forsøk på å rydde opp. Onsdagens avgang tyder på at disse prosessene ikke har ført frem. Kanskje var det sånn det måtte bli.

Men det er trist at det ble slik. Og samtidig som mange har opplevd de interne forholdene i Hillsong vanskelige, er det antakelig mange som også kjenner på smerte og usikkerhet i den situasjonen nettverket befinner seg i nå.

Dette er ikke tiden for å felle noen dom eller for å påberope seg kunnskap man ikke har. Snarere skulle en naturlig kristen respons være å be for Hillsong Norway og alle nåværende og tidligere medlemmer.

Man må regne med at det blir offentlig oppmerksomhet rundt en slik lederavgang når et nettverk fra før har opparbeidet seg en tydelig offentlig profil. Dette må imidlertid ikke stå i veien for å huske bibelordet om at når «ett lem lider, lider alle de andre med.»

hillsong,hillsong norway,jostein krogedal,brit krogedal,david reme,Brian Houston