Steve Bruns og Terje Høyland
...
Steve Bruns og Terje Høyland måtte pent sette seg ned sammen for å drikke kaffe sammen og bli bedre kjent. Foto: IMI-kirken
Leder
Forbilledlig tvang til kaffe
Del
To av lederne i IMI-kirken i Stavanger fortalte sist uke åpenhjertig i Dagen om hvordan de har løst spenninger seg imellom.

– Vi har ikke slåss med nevene, ellers har vi gjort det meste, sa internasjonal leder Terje Høyland.

Kollega Steve Bruns er leder for Agenda 1, et lærefellesskape for menigheter i inn- og utland, som arbeider med å nå flere med evangeliet. Dermed jobber de med beslektede ting, må ha tett dialog og ta store avgjørelser sammen.

Det er i utgangspunktet ikke lett. Men særlig utfordrende blir det når man har forskjellig personlighetstype, legger vekt på ulike ting og i utgangspunktet ikke har samme forståelse av hva som er en god prosess.

Slikt kan fort skape spenninger, gnisninger og i verste fall full skjæring. Konflikter mellom kristne medarbeidere kjenner vi til gjennom hele kirkens historie. Selve ureksempelet er Paulus og Barnabas. I Apostlenes gjerninger leser vi om at de ble så uenige at de skilte lag, men fortsatte riktignok misjonsvirksomheten med hver sin nye kompanjong.

For mange har dette vært en trøst: En deling av et kristent arbeidslag trenger ikke være noen katastrofe. Det kan tvert imot føre til at flere kommer ut i tjeneste og at man samlet sett når lenger.

Men det er heller ikke vanskelig å finne eksempler på at samarbeidsproblemer har parkert kristne ledere eller ført til at de forlater oppgaver i misjon og menighet til fordel for annet arbeid. Det kan ikke bare være vondt for dem det gjelder, men også svekke innsatsen for å utbre evangeliet.

Sånn sett er det forbilledlig at Terje Høyland og Steve Bruns fulgte pålegget om å drikke kaffe sammen hver uke for å bli bedre kjent og utvikle samarbeidet seg imellom.

Behovet for å rekruttere og utruste nye ledere stopper aldri. Det kristne fellesskapet som glemmer dette, lever farlig. For samme hvor dyktige og rikt utrustede ledere man har hatt eller har, vil de en gang måtte takke for seg. Satt på spissen er en av de viktigste oppgavene for en god leder å forberede sin egen avgang - og etterfølgerens inngang.

Noe av denne forberedelsen ligger i at lederskapet reflekterer bredden som livet krever og som Det nye testamente tegner opp for oss. Forskjeller er viktige i et lederteam, understreket Øivind Augland i Dagen forrige onsdag. Den erfarne pastoren og kirkeplanteren har ledet arbeidet med å utvikle M4, et kurs for menighetsplantere.

Uten ulikheter blant ledere, blir det vanskelig å vokse. Og en grunnleggende bibelsk tanke er at Gud vil vekst. Det gjelder både i den enkelte kristnes liv og i fellesskapets størrelse. Flest mulig mennesker må bli berget fra fortapelsen og få del i håpet og gleden som ligger i budskapet om Jesus Kristus. Så store ting handler det om.

Tidene skifter og utfordringene med dem. Framtidens kristne ledere vil trenge dyp forankring i bibelsk tro og en bærekraftig spiritualitet, god kjennskap til egne styrker og svakheter og forståelse for egen samtid.

Men i tillegg til dette er det helt avgjørende at man også kan samarbeide med andre som er annerledes enn en selv. Arbeidsfellesskap der alle er like, er ikke spesielt dynamiske i lengden.

terje høyland,lederartikkel,steve bruns,imi-kirken