«Få har blitt så kraftig karik
...
«Få har blitt så kraftig karikert i den offentlige debatten de siste årene, som nettopp Jens Fredrik Brenne (bildet)», skriver Dagen. Foto: Privat
leder
Riktig å ansette Brenne
Del
Man er ikke diskriminert bare fordi andre mener noe annet enn man selv mener.

NLA Høgskolens ansettelse av Til Helhet-leder Jens Kristian Brenne som studentprest har vakt oppsikt. Eller kanskje er bestyrtelse et mer presist begrep.

I hvert fall hvis vi skal dømme ut fra den omfattende pressedekningen av saken, som er langt større enn tilsettinger i en 30 prosent stilling på en kristen høyskole vanligvis oppnår.

Lengst i ordbruken er det NLA-studenten Hedda Brita Beata Widahl som går. Til VG sier hun at hun som «skeiv» føler seg diskriminert på grunn av ansettelsen av Brenne.

Hun reagerer på bakgrunn av fjorårets medieoppmerksomhet rundt Brennes nettverk Til Helhet, som blant annet ble beskyldt for å tilby reorientering av homofile.

Vi har ikke noe ønske om å henge ut denne studenten. Men hun må være beredt på å få motbør når hun står frem i et av Norges største medium med påstander av dette kaliberet.

Det aller mest interessante – og bekymringsfulle – med Widahls utspill er at det viser at en ny trend fra amerikanske utdanningsinstitusjoner kan være på vei hit til oss.

I USA har det vært en rekke episoder ved høyskoler og universiteter der undervisningspersonell har blitt regelrett mobbet ut av stillingene sine.

Det har skjedd etter koordinerte elevaksjoner der lærere har blitt angrepet for å ikke ha de riktige progressive holdningene til spørsmål rundt kjønn, rase, homoseksualitet, transproblematikken og så videre.

Fra amerikanske campuser kommer også begrepet «safe spaces». Det er egne sikre områder der studentene skal være garantert å ikke bli utsatt for meninger som kolliderer med deres egen livsstil.

Etter vår mening er studenten Hedda Brita Beata Widahls argumentasjon et godt eksempel på at dette tankegodset nå også har gjort landgang på vår side av Atlanteren. I VG-intervjuet fremstiller hun seg selv som «ikke-troende».

Da skulle man anta at hun i utgangspunktet ikke akkurat er noen storforbruker av tjenestene til studentpresten. Likevel føler hun seg altså diskriminert på grunn av at skolen har ansatt en prest med holdninger hun ikke er enig i.

De institusjonene som utdanner morgendagens arbeidstagere, må sørge for at de også forbereder sine studenter på at de kommer til å bli utsatt for meninger, holdninger og praksiser som går på tvers av deres egne.

Man er ikke diskriminert bare fordi andre mener noe annet enn man selv mener. Det er rett og slett ikke til å unngå i et flerkulturelt, mangfoldig og demokratisk samfunn.

Slik vi ser det har NLA Høgskolen gjort en viktig og riktig ansettelse. Få har blitt så kraftig karikert i den offentlige debatten de siste årene, som nettopp Jens Fredrik Brenne.

Vi er glad for at skolen har klart å se forbi dette ofte urettferdige bildet og betraktet ham for det han er, en dyktig fagmann og prest med lang erfaring på sjelesorgens område.

Denne typen krav om at det skal innføres berufsverbot­ – yrkesforbud – for visse mennesker på grunn av deres holdninger, høres stadig oftere.

Da er det svært viktig at kristne institusjoner går mot strømmen. NLA Høgskolen har her vist et ­eksempel til etterfølgelse.

nla høgskolen,nla,jens fredrik brenne,hedda brita beata widahl,leder,homofili,konverteringsterapi,homoterapi,homofile,lederartikkel,til helhet,studenter,student,safe spaces