«Den norske regjeringen forsik
...
«Den norske regjeringen forsikrer at de prioriterer arbeidet for å forsvare ytringsfriheten og den frie pressen. Utenriksdepartementet (bildet) har imidlertid ikke kommentert om de har gjort konkrete henvendelser i denne konkrete saken», skriver Dagen. Foto: Audun Braastad, NTB scanpix
leder
Utålelige trusler mot journalister
Del
Når journalister trues til taushet, rammer det ikke bare dem selv, men også sårbare grupper som er ytterligere isolert.

Pakistanske journalister, bosatt i Europa og USA, føler seg truet av egne myndigheter. Det er alvorlig hvis det viser seg at pakistanske myndigheter ikke bare knebler pressefriheten i eget land, men også forsøker å skremme journalister til taushet andre steder.

I en artikkel i Dagen nylig ble det kjent at et notat som angivelig kom fra det pakistanske innenriksdepartementet er blitt «lekket» i sosiale medier. Notatet omhandler seks journalister som hevdes å drive med «anti-pakistanske aktiviteter».

En av journalistene er bosatt i Norge. I notatet ble pakistansk etterretningstjeneste oppfordret til å følge med på hva de seks journalistene foretar seg, for så å ta kontakt med dem «gjennom de rette kanalene» for å stoppe retorikk som kan svekke Pakistans omdømme.

Saken har vakt internasjonal oppmerksomhet. Pressefrihetsorganisasjonen International Press Institute (IPI) reagerer kraftig. Det samme gjør Norsk Redaktørforening.

Sammen med IPI har de skrevet brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide og bedt henne ta affære. De har også sendt brev til den pakistanske ambassadøren i Norge.

Samtidig som det er økt konfliktnivå både i og mellom stater flere steder i verden, svekkes pressefriheten mange steder. Heller ikke Europa går fri. Ifølge Europarådets siste årsrapport om pressefrihet registrerte de 142 alvorlige trusler mot medier i fjor.

Dette omfatter blant annet 33 fysiske angrep mot journalister, 17 tilfeller av varetektsfengsling og fengsel, samt 43 tilfeller av alvorlig trakassering og krenkelse.

«Dette viser et stadig mer omfattende mønster der journalister trues til taushet», konkluderer Europarådet, som oppfordrer medlemsstatene til å ta grep for å sikre pressen mulighet til å utøve sin viktige demokratiske rolle.

Kampen for ytringsfrihet og pressefrihet må kjempes kontinuerlig. Dette har vi også sett under koronapandemien.

FNs menneskerettssjef Michelle Bachelet har uttrykt bekymring for at pandemien brukes for å kneble ytringsfriheten i land som Russland, Kina, Kosovo og Nicaragua. Journalister og sivile aktivister trues for å skremme folk fra å kritisere myndighetenes koronarespons.

En fri, uavhengig presse er blant de viktigste institusjonene i demokratiske samfunn. Journalistene er demokratiets vaktbikkjer. Blant pressens viktige oppgaver er å beskytte enkeltmennesker og grupper mot overgrep og forsømmelser fra offentlige myndigheter, institusjoner og andre.

Når journalister trues til taushet, rammer det ikke bare dem selv, men også sårbare grupper som er ytterligere isolert.

Et eksempel på dette ser vi når den nevnte pakistanske journalisten sier til Dagen at han er redd og heretter vil være svært forsiktig med å skrive om marginaliserte grupper i hjemlandet.

Den norske regjeringen forsikrer at de prioriterer arbeidet for å forsvare ytringsfriheten og den frie pressen. Utenriksdepartementet har imidlertid ikke kommentert om de har gjort konkrete henvendelser i denne konkrete saken.

Vi forventer at de gir tydelig beskjed, både til pakistanske myndigheter og andre som truer journalister på norsk jord, om at dette ikke tåles.

Vi forventer også at nødvendige tiltak blir gjort for å beskytte den nevnte journalisten og andre som måtte komme i samme situasjon.

europarådet,fns menneskerettighetsråd,kina,korona,pakistan,pressefrihet,russland,trusler,ytringsfrihet,leder,lederartikkel,michelle bachelet