«KrF-leder Olaug Bollestad (bi
...
«KrF-leder Olaug Bollestad (bildet) påpekte at det var viktig for KrF at selvbestemt tvillingabort ikke skulle være tillatt i Norge», skriver Dagen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
leder
Livreddende handlingsplan?
Del
Vi tviler ikke på at færre aborter er en svært viktig sak både for Bollestad og KrF. Men at handlingsplanen er en seier for partiet er jo noe hun er programforpliktet til å mene. 

Ordet «handlingsplan» gir lett assosiasjoner til et dokument, fullt av velformulerte, gode intensjoner, gjenglemt i en departemental byråkrat-skuff. En handlingsplan med målsettingen om «å forebygge uønskede svangerskap og få ned aborttallene», ble lagt fram av regjeringen rett før ferien.

Handlingsplanen ble lovet i Granavolden-plattformen, som er gjeldende politisk plattform for de tre partiene som utgjør Solberg-regjeringen. Både løftet om handlingsplanen og forbudet mot tvillingaborter ble framhevet som klare forhandlingsgjennomslag for Kristelig Folkepartis politiske prioriteringer.

Ifølge Aftenposten har ikke KrFs gjennomslag for forbud mot såkalte fosterreduksjoner, eller tvillingaborter, hatt svært begrenset praktisk effekt.

Avisen skriver at ingen av Norges nye abortnemnder siden innføringen i fjor har sagt nei til noen av søknadene om fosterreduksjon. Men søknader fra utlandet har nesten opphørt.

Fungerende KrF-leder Olaug Bollestad påpekte at det var viktig for KrF at selvbestemt tvillingabort ikke skulle være tillatt i Norge.

– Antallet fosterreduksjoner betyr selvsagt noe, men det var viktig å presisere at ikke et tvillingsvangerskap i seg selv gir grunn til abort, sa Bollestad.

I forbindelse med framleggelsen av regjeringens handlingsplan for færre aborter, sa samme fungerende leder at den er en seier for KrF. Hun la til at både for henne personlig og KrF er færre aborter en svært viktig sak.

Vi tviler ikke på at færre aborter er en svært viktig sak både for Bollestad og KrF. Men at handlingsplanen er en seier for partiet er jo noe hun er programforpliktet til å mene.

Tiltakene i planen skal bidra til å styrke befolkningens helsekompetanse og muligheter til å ivareta egen seksuell og reproduktive helse på en god måte.

Målet er å redusere aborttallene med en tredel innen 2024 sammenlignet med 2014. Dessuten skal abortratene fortsatt holdes på et lavest mulig nivå.

Det er gode målsettinger som bygger på en allerede pågående utvikling med synkende aborttall. I perioden 2000 til 2019 sank antall abortinngrep med nesten 3.000 årlig.

Det er en gledelig utvikling og dersom handlingsplanen kan bidra til å forsterke og opprettholde den utviklingen, er vi enig i at planen kan regnes som seier, først og fremst for de ufødte som får leve.

Men fortsatt er det slik at Kristelige Folkeparti i programmet som gjelder ut inneværende stortingsperiode, sier at de «vil primært erstatte dagens abortlov med en lov som sikrer rettsvern for ufødt liv. Vi vil ikke tilbake til det gamle nemndsystemet, men vil at en ny lov skal legge fosterets rett til liv til grunn...».

Den målsettingen er det ingen spor av i den månedgamle handlingsplanen. Det er vel heller ikke å vente at et parti i samarbeidsforhandlinger får gehør for sine mest radikale målsettinger.

Uansett, ingen har som KrF arbeidet konsekvent for å sikre fosterets rett til liv. Vi håper derfor at denne handlingsplanen ikke blir gjemt og glemt i en skrivebordsskuff.

abortloven,aborttall,fungerende partileder,granavolden-plattformen,handlingsplan,krf,olaug bollestad,rettsvern,ufødt liv,leder,abort,lederartikkel