Illustrasjonsfoto: Geir Olsen
...
Illustrasjonsfoto: Geir Olsen / NTB scanpix
leder
Ny nasjonal alkoholstrategi
Del
Det er umusikalsk og upassende å legge fram forslag om å utvide alkoholsalget samtidig med at myndighetene har satt fokus på hvordan vi skal redusere forbruk og skader.

I april sendte regjeringen ut forslaget til ny nasjonal alkoholstrategi med høringsfrist 15. juni. Forslaget framlegges som følge av fireparti-avtalen fra Granavolden. Dessuten har Norge sluttet seg til den internasjonale WHO-målsettingen om å redusere det skadelige alkoholforbruket med ti prosent innen 2025.

Regjeringen har lovet at de skal legge fram den nye strategien i løpet av høsten og understreker at de tar utgangspunkt i at hovedlinjene i dagens alkoholpolitikk videreføres.

Høringsinstansene blir oppfordret til å komme med forslag til tiltak som skal komme i tillegg til dagens begrensende virkemidler. De handler som kjent i stor grad om pris, tilgjengelighet og aldersbegrensinger.

Regjeringen sier at de vil legge fram en forebyggingsstrategi der tidlig innsats vil være viktig. De vil etablere et samarbeid med idretten og arbeidslivets parter om bevissthet rundt holdninger til alkohol i idrett og arbeidsliv og verdien av alkoholfrie arenaer. Og det alkoholforebyggende arbeidet rettet mot ungdom skal styrkes.

Samtidig med høringsrunden debatterte Stortinget deler av norsk alkoholpolitikk: Rammen for åpningstidene på Vinmonopolet. I den forbindelse kom det programmessig en rekke forslag fra alkohol-liberalistene i Fremskrittspartiet.

Et av forslagene var at kiosker og bensinstasjoner skal få selge øl. Det er et forslag som Konkurransetilsynet støtter. Deres tyngste argument for en slik ordning er at det vil komme forbrukerne til gode.

– Å la kiosker og bensinstasjoner selge øl vil øke konkurransepresset ytterligere, og det er bra for kundene, sier konkurransedirektør Lars Sørgard til NRK.

Bransjeorganisasjonen Virke Servicehandel mener at det bør være opp til kommunene å bestemme om det skal være ølsalg eller ikke på bensinstasjonene. Generalsekretær Pernille Huseby i Actis, Rusfeltets samarbeidsorganisasjon, påpeker at å åpne for at bensinstasjoner skal kunne selge øl, vil øke antall utsalgssteder betraktelig. Og med det vil også alkoholens tilgjengelighet øke.

Huseby legger til at folkehelsehensynet må veie tyngre enn nærings- og forbrukerperspektivet i denne saken og atalkohol ikke er en vare på lik linje med melk og toalettpapir.

Det er et klokt innspill som bør samle bred støtte i opinionen. Til og med konkurransedirektør Sørgard understreker at Konkurransetilsynet har respekt for de alkoholpolitiske motargumentene.

En Høyre-politiker har samtidig foreslått ølservering hos frisøren. Det skal bidra til å holde liv i handelen i sentrum av Bergen og Oslo.

Det er umusikalsk og upassende å legge fram forslag om å utvide alkoholsalget samtidig med at myndighetene har satt fokus på hvordan vi skal redusere forbruk og skader.

Politiet har denne sommeren stoppet flere enn dobbelt så mange båtførere som i fjor og påpeker at alkohol er medvirkende årsak til mange ulykker på sjøen. De krever nå nulltoleranse for promille i båt. Det er et godt forslag som regjeringen bør inkludere i sin nye alkoholstrategi.

leder,alkohol,regjering,who,krf,høyre,venstre,konkurransetilsynet,øl,actis,pernille huseby,virke,lars sørgard