Flere søker seg til jobber inn
...
Flere søker seg til jobber innenfor kirkeliv. Illustrasjonsfoto: Bjørn Olav Hammerstad
Leder
Gledelig at flere vil jobbe i kirken
Del
Det er all grunn til å glede seg over økt interesse for kirkelig utdanning. Midt i det samfunnet vi lever i, ser vi stadig eksempler på behovet for kirken.

I gårsdagens avis kunne vi lese om en gledelig økning i søkertallene til studier i kirkerettede fag. Den norske kirke skrev i en pressemelding tidligere denne uken at 182 personer har søkt seg til utdanning med sikte på å jobbe i kirken. Dette er en økning på nesten 30 prosent fra året før.

Fagene vi snakker om er teologi, kirkemusikk, diakoni og kirkelig undervisning. Det er ikke minst innen diakonien at pilene peker oppover. Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum ser utviklingen som et resultat av målrettet innsats, og viser til at både studiesteder, fagforeninger, arbeidsgivere og kirkerådet selv har arbeidet for å rekruttere til jobb i kirken.

Det er all grunn til å glede seg over økt interesse for kirkelig utdanning. Midt i det samfunnet vi lever i, ser vi stadig eksempler på behovet for kirken. Teknologi kan hjelpe oss med mye, men ikke alt. Inntekt gir oss mange muligheter, men ikke alt kan kjøpes.

Nære relasjoner er av uvurderlig betydning, men heller ikke disse kan fullt ut møte menneskets dypeste behov for mening og tilhørighet. Og selv om kirkebyggene står der, er kirken først og fremst fellesskapet av mennesker. Det består ikke av seg selv.

Derfor trenger både Den norske kirke og andre kristne sammenhenger medarbeidere som kan forkynne evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. Studiepoeng eller akademiske grader er ikke noen forutsetning for tjeneste i Guds rike, men det er en stor styrke for kirken at den også har medarbeidere med teoretisk kompetanse.

Dette minner oss også om det alvorlige bakteppet som gleden over den økte interessen for kirkelige studier må forstås i relasjon til. For det er en kjensgjerning at omkring en av tre prester vil gå av med pensjon i løpet av den kommende tiårsperioden.

Ifølge Den norske kirkes egne tall ble det i 2018 utført 1200 presteårsverk. I tillegg hadde man 308 diakoner, 863 musikere, 1737 ansatte med oppgaver knyttet til kirkegård og kirkebygg og 717 undervisere.

Ut fra disse tallene forstår vi at rekrutteringsutfordringen fortsatt er betydelig, også når vi tar høyde for den gledelige økningen i studieinteressen. Det er også verdt å merke seg at den største økningen ikke finnes blant dem som vil studere for å bli prest. Prestemangel er allerede en kjent problemstilling mange steder. Pr nå er det lite som tyder på at dette problemet vil bli mindre i årene fremover.

Derfor trengs det målrettet innsats for å rekruttere kirkelige medarbeidere, og i særdeleshet åndelige ledere. Da er det nødvendig å forkynne kallet til tjeneste, og å minne om hva den kristne kirke dypest sett er til for. Det finnes mange gode og verdifulle kulturinstitusjoner. Men bare kirken kan på Jesu Kristi vegne formidle budskapet om syndenes tilgivelse og barnekår hos Gud.

Det er som Lloyd Tryland fra Sør-Hålogaland bispedømme sa til Dagen i fjor høst, i en sak om tilpasning av den kirkelige utdanningen for å gjøre den tilgjengelig for flere: «Det aller viktigste for en prest er å være glad i folk og glad i Jesus.»

kirke,den norske kirke,kirkemusikk,utdannelse,kristin gunleiksrud raaum