KOKKEFAGET: Dagen mener at kri
...
KOKKEFAGET: Dagen mener at kristne godt kan blankpusse kallstanken. Her Anna Brimi, lærling i kokkefaget. Foto: Erik Edland, TV2, NTB scanpix
Leder
Der det trengs kristne
Del
I en tid som vektlegger karriere og suksess er det gode grunner til å blankpusse kallstanken.

For tiden er det mange som er i ferd med å ta valg som vil påvirke hva de skal bruke livet til. Ikke minst gjelder det unge mennesker som skal velge skole eller studium, eller søke sin første jobb etter endt utdanning. Men også for mange andre er sommeren en tid for omstilling. Noen skal skifte jobb og kanskje også flytte, andre skal ta videreutdanning.

Valgmulighetene har eksplodert. De siste tiårene er det kommet mange utdanninger og jobber som ingen har kunnet forestille seg i tidligere tider. Samtidig har mange tradisjonelle yrker forsvunnet. Begge deler henger særlig sammen med teknologisk utvikling og globalisering.

Mulighetene til å finne seg en jobb som ikke krever formell kompetanse, er blitt mindre. Mange steder kunne unge mennesker regne med å finne seg en praktisk jobb som de hadde utsikter til å beholde og utvikle seg i gjennom livet. Nå er det langt færre som kan regne med at dette er en farbar vei. Automatisering og utflytting av arbeidsplasser har endret vilkårene.

Men de siste måneders unntakstilstand har også minnet oss om at vi lever i en verden der mye kan skifte. En nasjonal eller internasjonal krise kan gjøre at jobber som virket sikre, plutselig blir usikre. Inntekter vi har vært vant med å ta for gitt, kan tørke inn før vi aner det.

Fra et kristent perspektiv er det viktig å framheve verdien av å finne et meningsfullt arbeid. Gud har gitt mennesket et oppdrag med å tjene hverandre og forvalte skaperverket på en god måte. «Bibelen begynner å snakke om arbeid så snart den begynner å snakke om noe som helst - det viser hvor viktig og grunnleggende det er», skriver New York-pastoren Timothy Keller i boken «Every Good Endeavor. Connecting Your Work to God´s Work».

Vi bør med andre ord ikke se smått på hvorfor vi kvalifiserer oss til og søker en jobb. Det dreier seg om langt mer enn å skaffe penger til å overleve og ha en meningsfull fritid. Samtidig er det ikke nødvendigvis slik at jobbene som synes viktigst ut fra status og lønn, er de som er viktigst etter en bibelsk målestokk. Et godt spørsmål å stille kan være om jeg med mitt arbeid kan bruke evnene mine på en måte som jeg opplever meningsfull, som gagner andre mennesker og som er til ære for Gud.

Reformatoren Martin Luther var sterkt opptatt av den kristne kallstanken. Han betonte at det ikke var mer åndelig å ha kall til å være prest enn til å være baker. Guds vilje var at kristne skulle gjøre en helhjertet innsats og se stort på dette uansett.

I en tid som vektlegger karriere og suksess er det gode grunner til å blankpusse denne tilnærmingen til utdanning og arbeid. Det snakkes ofte om jobber der det trengs flere kristne. Uten tvil trengs det kristne lærere, sykepleiere og forkynnere av forskjellig slag. Og til det siste: Behovet for å rekruttere kristne ledere er svært stort. Men det trengs også kristne i uendelig mange andre yrker.

Kort sagt er kanskje det største behovet i vår tid en fornyet bevissthet om at troen og jobben henger sammen. Kristen tro har ikke bare betydning i familien og menigheten. Enhver kristen har et kall til å tjene Gud og vår neste der vi tilbringer størstedelen av tiden vi er våkne.

lederartikkel,kallstanken,kall,martin luther,arbeidsliv,utdanning